پرش به محتوا
applytalkshow
Home
16 بورسیه فوق دکتری در موسسه امپا سوئیس با حقوق استثنایی

بیش از 16 فلوشیپ فوق دکترا در موسسه امپا سوئیس EMPA  اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

بیوفیزیک تجربی، سیستم های حرارتی، سیستم های انرژی یا تئوری کنترل، فیزیک، علوم جوی، مهندسی محیط زیست، مهندسی کنترل، شیمی با تمرکز بر سنتز آلی، سنتز پلیمر، علم مواد، کنترل انرژی، سیستم های ساختمانی، مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی انرژی،مهندسی معماری، علوم کامپیوتر، اپتیک، علوم محیطی/طبیعی و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

70 تا 110 هزار فرانک سوئیس به صورت سالانه به اضافه مزایا!!

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc for blood-based detection of Alzheimer’s Disease using nanoscale imaging and chemical spectroscopy
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Borehole Thermal Energy Storage Control
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc on Regional inverse modelling of non-CO2 greenhouse gas emissions and data managemen
Deadline : 1 April 2023
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Scientist or Postdoc in control engineering
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Scientist or Postdoc on alternative leather materials
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in building energy systems control
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc on Slot-die coated All-Perovskite Tandem Solar Cells and Mini-module on Flexible Substrate
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc or Scientist on Human-centred design of climate neutral buildings
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  PostDoc in data science for open and reproducible materials research
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Advanced Laser Optics
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc for the development of magnetic multilayer systems for binary information storage and processing using chiral spin textures
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  a Scientist or a PostDoc (Project ORDZeroPM)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral researcher in electron microscopy of catalytic systems (a)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  30 month postdoc / scientist on CH4 clumped isotope analysis by mid-IR laser spectroscopy
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc on electrolytes for high-voltage lithium-ion batteries
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc on liquid electrolytes for high-voltage lithium-ion batteries
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *