پرش به محتوا
applytalkshow
Home
16 فلوشیپ فوق دکتری در دانشگاه صنعتی دانمارک (DTU)، دانمارک

16 فلوشیپ فوق دکتری در دانشگاه صنعتی دانمارک (DTU)، دانمارک  اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

بیوانفورماتیک، مهندسی کامپیوتر، دیتا ساینس، هوش مصنوعی، توسعه نرم افزار، علوم داده، زیست شناسی محاسباتی، فیزیک، مهندسی مواد، شیمی، مهندسی برق، مهندسی معماری، یادگیری ماشین، پردازش سیگنال، آمار، ریاضی، میکروبیولوژی،سیستم های تولید مواد غذایی، الکتروشیمی، سرامیک، ارتباطات راه دور، یادگیری ماشین، مهندسی فوتونیک، نانوفوتونیک، آرایه فاز نوری نور، بیوتکنولوژی، مهندسی زیستی، علوم زیستی، تولید و نوآوری صدف تخت، تولید صدف، و یا رشته های مرتبط با آنها

-میزان حقوق

برای دانشجویان فول فاند دکتری 32 هزار کرون دانمارک به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in computational biology/bioinformatics – DTU Biosustain
Deadline :  6 April 2023
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral research fellowship on spin-charge interconversion phenomena in oxide heterostructures – DTU Energy
Deadline : 20 April 2023
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Theoretical (Electro-)Catalysis – DTU Physics
Deadline : 23 March 2023 
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Variant Cost Estimation and AI – DTU Construct
Deadline : 19 March 2023
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Machine Learning for Signal Processing – DTU Compute
Deadline : 15 March 2023
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Mathematical Modelling of Pt Plants – DTU Compute
Deadline : 15 March 2023
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in automated inspection of chicken – DTU Food
Deadline : 21 March 2023
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in development and test of metal supported solid oxide electrolysis cells – DTU EnergyDeadline : 21 March 2023
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Optical Fibre Sensing using Machine Learning – DTU Electro
Deadline : 17 March 2023
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Topological Photonics – DTU Electro
Deadline : 1 April 2023 
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Visible-Light Optical Phased Array – DTU Electro
Deadline : 15 March 2023
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdocs in Machine Learning/Deep Learning, Computer Science and Eye Tracking – DTU Compute
Deadline : 20 March 2023
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Microbial Biotechnology – DTU Biosustain
Deadline : 19 March 2023
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Computational Biology – DTU Biosustain
Deadline :  15 March 2023
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Flat Oyster Production and Innovation – DTU Aqua
Deadline : 15 March 2023
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Experimental Surface Science for Discovering New Dual and Triple Atom Catalysts – DTU Physics
Deadline : 24 March 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *