پرش به محتوا
applytalkshow
Home
16 فلوشیپ پست دکتری در دانشگاه لیدز انگلستان

بیش از 16 فلوشیپ پست دکتری در دانشگاه لیدز University of Leeds انگلستان اعلام  شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های ریاضی، مهندسی کامپیوتر، علوم شناختی، مهندسی مکانیک، مدیریت منابع انسانی ، جامعه شناسی، روانشناسی اشتها، روانشناسی، حمل و نقل، محیط زیست، مهندسی الکترونیکی، فیزیک، مهندسی مواد، ژئوفیزیک، زیست شناسی ساختاری، بیوشیمی ،شیمی بیوفیزیک، زبانشناسی، مراقبت های بهداشتی، جغرافیا، زیست شناسی مولکولی، میکرو RNA، خدمات درمانی، بهداشت کاربردی تحقیقات، مراقبت های اجتماعی و یا حوزه های مرتبط.

میزان حقوق

34,488 پوند به صورت سالانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow in Computational Cognitive Geography
Deadline : 04 April 2023
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow in Spinal Bone Fracture and Prevention in Spinal Metastases
Deadline : 02 April 2023
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow in Quantitative Research
Deadline : 27 March 2023
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow in Appetite Research
Deadline : 26 March 2023
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow in Quantitative Analysis of E-micromobility Data
Deadline : 24 March 2023
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow in Time-Domain Measurement of Terahertz-Frequency Quantum Cascade Lasers
Deadline : 23 March 2023
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow in Sustainable Fibre Spinning
Deadline : 20 March 2023
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow in Seismology
Deadline : 19 March 2023
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow in Biophysics/Biological NMR
Deadline : 17 March 2023
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow in Mehri poetry
Deadline : 14 March 2023
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow in Applied Health Research
Deadline : 14 March 2023
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow in Innovative High Throughput Screening Technology
Deadline :14 March 2023
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow in Reproductive Biology
Deadline : 13 March 2023
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Software Engineer: Data Visualisation
Deadline : 13 March 2023
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow in Ultra High Vacuum Scanning Probe Microscopy
Deadline :  12 March 2023
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Fellow, Centre for Immersive Technologies
Deadline :  12 March 2023
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Research Fellow in Ion Channel Research
Deadline :  10 March 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *