پرش به محتوا
applytalkshow
Home
23 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه اوپسالا Uppsala University، سوئد

بیش از 23 بورسیه دکتری در اوپسالا (Uppsala University) سوئد اعلام  شده است. دانشگاه اوپسالا دومین دانشگاه برتر سوئد و از بهترین دانشگاه های دنیا می باشد.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های سیستم های انرژی،علم حفاظت،ایمونوفیزیولوژی(ایمنی شناسی)، غدد درون ریز، میکروبیولوژی، مولکولی، زیست شناسی سلولی یا فیزیولوژی، بیزینس، اپیدمیولوژی مولکولی، حفاظت، اپیدمیولوژی، آمار زیستی، بهداشت عمومی، بهداشت جهانی، بیوانفورماتیک، پزشکی، زیست شناسی، زیست پزشکی، علم مواد، مهندسی برق، صلح و درگیری،  نانوحسگرهای سیلیکونی، محیط زیست . بلایای طبیعی، آمار و نظریه احتمال ترکیبی، فیزیک، ریاضی، شیمی، سلول های خورشیدی، آب و هواشناسی، مطالعات میراث فرهنگی، فلسفه، کامپیوتر و دیتا ساینس، مطالعات هویتی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اقلیمی، علوم کامپیوتر، علوم زمین، هواشناسی، مطالعات اطلاعات، کتابداری و اطلاع رسانی، علوم آرشیو، مطالعات موزه و میراث فرهنگی، علوم انسانی دیجیتال، علوم انسانی،   و یا رشته های مرتبط با آنها

-میزان حقوق

۲۲ تا ۳۲ هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Conservation, renovations and transformations of buildings
Deadline : 2023-03-31
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded: 4-years funded PhD Student in endometrial immunophysiology
Deadline : 2023-03-28
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded: Three PhD student in Information Studies
Deadline : 2023-05-15
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Conservation, renovations and transformations of buildings
Deadline : 2023-03-31
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in High Energy Physics (collider and neutrino experiments, particle theory)
Deadline : 2023-03-15
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded: Up to 8 PhD Students in Business Studies
Deadline : 2023-03-31
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Molecular Epidemiology with a focus on the effects of alcohol consumption on cardiovascular health
Deadline :  2023-03-22
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD in silicon nanosensors
Deadline : 2023-03-15
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded: 2 Doctoral candidates in peace and conflict research, Department of Peace and Conflict Research
Deadline : 2023-04-04
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Combinatorial Probability Theory
Deadline : 2023-03-10
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded: Three PhD in interdisciplinary mathematics
Deadline : 2023-03-24
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in analytical chemistry, biochemistry and organic chemistry
Deadline :  2023-03-15
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Physical Chemistry with focus on dye-modified perovskite solar cells
Deadline : 2023-03-14
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD in Gender Studies with an orientation toward Cultural analyses of Illiberal Populism in times of Crises (FUDEM)
Deadline : 2023-03-17
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded: Three PhD in Gender Studies with an orientation toward Gender, humanities, and digital cultures (GENHDI)
Deadline : 2023-03-17
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in compound climate extremes
Deadline : 2023-03-03
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Tandem solar cell based on thin film methods for efficient and low cost electricity generation
Deadline : 2023-02-28
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Biomedical Engineering with a focus on additive manufacturing of sustainable, biodegradable alloys
Deadline : 2023-02-28
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Automatic Control focusing on Secure Learning and Control
Deadline :  2023-02-28
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student Student in Information Studies: Archives and Authenticity
Deadline : 2023-05-08
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded: Two PhD at the Department of Philosophy at Uppsala University
Deadline : 2023-03-01
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded: Three PhD at the Department of Philosophy within the research school Norms and Normativity.
Deadline : 2023-03-01
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in probabilistic combinatorics/network science
Deadline : 2023-03-06
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *