پرش به محتوا
applytalkshow
Home
14 فرصت فوق دکتری در دانشگاه استکهلم سوئد

14 موقعیت فول فاند فوق دکتری در دانشگاه استکهلم Stockholm University سوئد اعلام شده است

رشته های مورد نیاز

در حوزه های مختلف اعم از شیمی، فیزیک پلیمر، مهندسی شیمی، مهندسی مواد، لیزر، شیمی محیط زیست، آب و هوا، مهندسی مکانیک، برنامه نویسی، کامیپوتر، ریاضیات کاربردی، علوم خاک، اکولوژی، هیدرولوژی، (زیست) فیزیک، مهندسی عمران، دیتا ساینس، جغرافیا و یا رشته های مرتبط با آنها

-میزان حقوق

ماهانه 32 تا 36 هزار کرون سوئد می باشد.

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Experimental Surface Catalytic Operando Studies using Photoelectron Spectroscopy
Deadline : 10/03/2023
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Thermally Insulating Foams from Textile Waste
Deadline : 13/03/2023
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Postdoctoral Fellow in Experimental Characterisation of Catalytic Surfaces by X-ray Spectroscopy
Deadline : 01/03/2023
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Experimental Characterisation of Catalytic Surfaces by X-ray Spectroscopy
Deadline : 01/03/2023
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in numerical ice-sheet modelling
Deadline : 26/02/2023
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Environmental Analytical Chemistry
Deadline : 19/03/2023
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Postdoctoral Fellow in Catalytic Organic Chemistry
Deadline : 25/02/2023
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctor in Physics with Development and Application of the GPMR/GAP Model of Water
Deadline : 20/03/2023
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Environmental Science focusing on high-resolution mass spectrometry
Deadline : 09/04/2023
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Atmospheric Physics
Deadline : 15/03/2023
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Postdoctoral Fellow in Scientific Computing with Focus on Modeling of Ice Sheets in contact with the Ocean
Deadline : 31/03/2023
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Microbial diversity and soil processes
Deadline :05/05/2023
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Theoretical Physics (2)
Deadline : 08/03/2023
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Data Science
Deadline :20/03/2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *