پرش به محتوا
applytalkshow
Home
41 بورسیه فوق دکترا در دانشگاه آلبرتا (University of Alberta) کانادا

به بیش از 41 متقاضی برای بورسیه های پست دکتری در دانشگاه آلبرتا (University of Alberta) کانادا اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز

تقریبا در تمامی حوزه ها شبیه سازی عملکرد ساختمان، ساخت روباتیک، مهندسی عمران، طراحی محاسباتی، یادگیری ماشین و تجزیه و تحلیل داده ها، شیمی پلیمر، مهندسی شیمی، شیمی آلی/بیورگانیک، بیوتکنولوژی، علوم کامپیوتر، زبان شناسی، زبان شناسی کاربردی، زبان شناسی چینی، جامعه شناسی (تحلیل گفتگو) و ارتباطات، ایمونولوژی، زیست شناسی، اپیدمیولوژی، علوم بهداشتی، بهداشت عمومی، داروسازی، داروشناسی، علوم توانبخشی، پزشکی، بیوشیمی، بیولوژی سرطان، مهندسی نرم افزار، اخترفیزیک ذرات نظری، فیزیک انرژی بالا، آمار زیستی، بهداشت عمومی، جمعیت شناسی، فیزیولوژی، علوم اعصاب، علوم رفتاری و میکروبیولوژی، مهندسی مکانیک، عمران، علوم کامپیوتر یا مهندسی برق، رباتیک، مکاترونیک، تولید مواد افزودنی یا بهینه سازی و کنترل، شیمی زیست تحلیلی یا زیست شناسی مولکولی، fMRI، ویروس شناسی، انرژی، بینایی کامپیوتر، دیتا ساینس، درمان سرطان، نارسایی قلبی، زیست شناسی عروقی یادگیری ماشین، مهندسی سیستم‌های زیست توده و بیوانرژی، محیط زیست، تحقیقات بالینی و مرتبط با میکروبیوم، مهندسی مکاترونیک، ژنتیک، زراعت، کشاورزی، گیاه شناسی، رباتیک، مهندسی زیست پزشکی با مکاترونیک، زیست پالایشگاه، بیومس، و یا رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

40 تا ۵۵ هزار دلار کانادا به صورت سالانه به اضافه مزایا

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Intelligent Design and Operation for Built Environment (IDOBE) Research opportunities include intelligent/computational design, robotic on/off-site construction, physics-based and/or data-driven performance modeling and testing, and predictive control/operation. Research objects covers net-zero energy buildings, hybrid HVAC systems, and mass-timber and masonry buildings.
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship vacancy:   Post Doctoral Fellow, Biopolymer Science/Engineering
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Post-Doc Research Assistant in Computer Science
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship vacancy:  psychology, gesture studies, and computer engineering (machine learning)
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship vacancy:  adaptive immunology interested in investigating the links between T cell and myeloid polarization, viral and autoimmune inflammation using mouse models.
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship vacancy:  This vacancy offers an exciting and unique opportunity to work with an interdisciplinary team of faculty and students at the intersection of climate change, public health, mental health, waterborne disease, environmental science, and social sciences.
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoc Opportunity in Neurology
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship vacancy:  The TechRehab Lab of the Faculty of Rehabilitation Medicine at the University of Alberta, in collaboration with Glenrose Rehabilitation Research, Innovation & Technology (GRRIT) Hub at Glenrose Rehabilitation Hospital & the CogPro Lab at the University of Alberta, has an excellent opportunity for a highly motivated Postdoctoral Fellow to join a clinical research team. We are committed to linking the clinical needs and industry to improve patients’ outcomes through better adherence to therapeutic interventions using eXtended Reality technologies.
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship vacancy:  The successful candidate will be passionate about innovation and want to contribute to climate change solutions. The candidate will possess a solid track record of creativity in developing experimental strategies and demonstrate applied knowledge of catalyst science, gasification, and separation technology. Preference will be given to candidates with a strong background in chemical engineering, demonstrated experience working with catalysis (zeolite chemistry), experience in operating high-pressure tubular reactor,s and knowledge of online analytical quantification techniques.
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship vacancy:  health and wellbeing research for military personnel, veterans, public safety personnel and their families. We are committed to improving the health outcomes of these populations through novel research and best clinical practices.
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship vacancy:  POSTDOCTORAL FELLOW vacancy IN DEPARTMENT OF CELL BIOLOGY
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral Fellow – Cell Biology
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship vacancy:   digital platform based prehabilitation in individuals with chronic disease.
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Oncology
Deadline : Jan 21, 2023
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral Fellow in (Astro-)Particle Physics Phenomenology
Deadline : Jan 31, 2023
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral Fellow in Lymphatic Disorders
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral Fellow in Lymphatic Disorders
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship vacancy:   Postdoctoral Fellow in Physics (Transport Studies of Atom-Defined Silicon Quantum Devices)
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral Fellow in Social Epidemiology
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral Fellow: Psychoneuroimmunolgy of respiratory disorders
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral Fellowship in Manufacturing Automation and Autonomous Robotics
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship vacancy:   Postdoctoral Fellowship in the Vliagoftis/Kane Lab
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(23) Postdoctoral Fellowship vacancy:   Postdoctoral Fellowship in Theoretical Gravitational and Quantum Physics
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(24) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral or Research Associate vacancy In Robotics and Industrial Automation
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(25) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Additive Design and Manufacturing Systems Laboratory has an immediate vacancy for a Postdoctoral fellow with direct research and development experience in robotics and Robot Operating System (ROS).
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(26) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral vacancy in Cancer Proteomics
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(27) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral vacancy in Cognitive Neuroscience of Memory – Memory for Events Lab
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(28) Postdoctoral Fellowship vacancy:   Postdoctoral vacancy In Division of Preventive Medicine
Deadline : Oct 31, 2023.
View details & Apply

(29) Deadline: Open Until Filled. Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral vacancy in Indigenous and Global Health Research Group
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(30) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral vacancy in Life Cycle Assessment of Energy Systems
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(31) Postdoctoral Fellowship vacancy:   Postdoctoral vacancy in NANO-BIOLOGICAL SYSTEMS AND DEVICES
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(32) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral vacancy in the Division of Preventive Medicine
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(33) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral vacancy in the Vision and Learning Lab, University of Alberta
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

 (34) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral vacancies in the Michelakis Lab
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(35) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral/Research Associate vacancy in Biomass and Bioenergy Systems Engineering/Biorefinery (CODE: PDF-BIOMOD)
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(36) Postdoctoral Fellowship vacancy: Postdoctoral/Research Associate vacancy in Energy and Environmental Systems Engineering (CODE: PDF-CIR)
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(37) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral/Research Associate vacancy in the Energy Forecasting & Planning (CODE: PDF-EFP)
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(38) Postdoctoral Fellowship vacancy:  This vacancy involves working closely with clinician researchers and our laboratory technicians on the design of experiments, data analysis and interpretation, grant applications and publications specific to the gut microbiota, GI infections, pathobionts and antimicrobial resistance testing. The ideal candidate will have a passion for human biotherapies including FMT, the host-microbe interactions with C. difficile infection and experience in probiotics, parabiotics and postbiotics research in GI diseases, especially application of next-generation probiotic strains and their by-products as novel therapeutics.
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(39) Postdoctoral Fellowship vacancy: This work focuses on development of a clinical device known as the Advanced System for Implant Stability Testing (ASIST) for non-invasive evaluation of the bone-implant interface in lower limb osseointegrated implants. The ASIST isolates the interface properties by measuring the acceleration upon impact with the implant system, in combination with an analytical model that is based on vibration theory. We aim to apply this technique in the clinic to track the stability of the bone-implant interface over the time, thereby providing a method to detect early loosening of the implant.
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(40) Postdoctoral Fellowship vacancy:  We are seeking applications for a full-time Research Associate vacancy for initially two years. The primary purpose of this vacancy is to carry out experimental work in the King-Jones laboratory to investigate the relationships between iron homeostasis and ecdysone biosynthesis in Drosophila. The successful candidate will be conducting experiments that require the latest molecular and genetic techniques, including Cut & Tag, TurboID, Co-IP, EMSA, FLP-FRT, CRISPR-Cas9, etc. Applicants must have experience with Drosophila genetics, CRISPR/Cas9, transgenics, immunoprecipitation, embryo injections, genomic data analysis and proteomics.
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

(41) Postdoctoral Fellowship vacancy: We are seeking a Research Associate specialization in Agronomy. The purpose of the cereal agronomy research program is to generate knowledge and foster innovation to support the growth of Alberta’s cereal crop industry.
Deadline: Open Until Filled.
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *