پرش به محتوا
applytalkshow
Home
12 بورسیه فول فاند فوق دکتری در دانشگاه لینکوپینگ سوئد

12 بورسیه فول فاند فوق دکتری در دانشگاه لینکوپینگ Linköping University سوئد اعلام شده است

رشته های مورد نیاز

در حوزه های مختلف اعم  علوم اجتماعی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، مطالعات توسعه، علم داده یا اپیدمیولوژی اجتماعی، علوم کامپیوتر، یادگیری ماشین، آمار، مطالعات علم و فناوری، مهندسی برق، مهندسی سیستم، مخابرات، 6 جی، آی تی، مخابرات، مهندسی مواد؛ مهندسی مکانیک، هوش مصنوعی، زیست شناسی، بیوانفورماتیک یا رشته های مرتبط با آنها

-میزان حقوق

ماهانه 32 تا 36 هزار کرون سوئد می باشد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoc in Analytical Sociology
Deadline : 9th of March 2023.
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoc in sec Studies with a focus on critical data studies
Deadline : 15 February 2023
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship vacancy:   Postdoc in sec Studies with a focus on critical data studies
Deadline : February 15th, 2023.
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoc in Communication Systems
Deadline : 31 January 2023.
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral researcher to the project “A Dual-frequency Distributed MIMO Approach for Future 6G Applications (6G-Tandem)”
Deadline: January 31, 2023.
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoc in the field of Social Medicine and Public Health
Deadline : 31st of january 2023.
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoc in Thematic Studies Environmental Change with focus on biogas processes and biogas solutions
Deadline : January 30, 2023.
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctor in Engineering Materials with a focus on additive manufacturing
Deadline:  January 25, 2023.
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoc in Artificial Intelligence
Deadline : January 16, 2023
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoc in Computer Engineering
Deadline : January 15, 2023.
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoc in the field of structural biology/structural bioinformatics
Deadline : 13 January, 2023
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoc in the field of structural biology/structural bioinformatics
Deadline : 13 January, 2023.
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *