پرش به محتوا
applytalkshow
Home
21 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه کپنهاگن دانمارک

به بیش از 21 متقاضی برای بورسیه های دکتری در دانشگاه کپنهاگن (University of Copenhagen) دانمارک اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز

در زیست شناسی یا سم شناسی محیطی، فیزیولوژی گیاهی، پاتوفیزیولوژی، درمان سرطان، زیست شناسی، ژنتیک، فیزیک، سیستم های پیچیده، زیست شناسی کمی، رشد، سلول های بنیادی، زیست شناسی مولکولی یا بیوانفورماتیک، علوم اعصاب، فیزیک، زیست پزشکی مولکولی، دکتر پزشک، زیست شناسی یا فیزیولوژی انسان، بیوشیمی، زمین شناسی، ژئوشیمی، بیوژئوشیمی، شیمی، علوم محیطی، زیست شناسی، علم مواد، آمار، و ریاضیات بیمه و اقتصاد، گیاه شناسی، کشاورزی، ژئوانفورماتیک، سنجش از دور، خاک شناسی، بیوفیزیک، نانوعلم، ب علوم دارویی، فارماکولوژی مولکولی، یا زیست شناسی انسانی، مطالعات انسانی، علوم فرهنگی، یادگیری ماشین کاربردی، بازیابی اطلاعات و پردازش زبان طبیعی، کامپیوتر و یا رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

20 تا 24 هزار کرون دانمارک به اضافه مزایا به صورت ماهانه.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Degree – Fully Funded:  PhD fellowship in Environmental Toxicology
Deadline : 16 December 2022
View details & Apply

(02) PhD Degree – Fully Funded:  PhD fellowship in Environmental Toxicology
Deadline : 16 December 2022
View details & Apply

(03) PhD Degree – Fully Funded:   PhD fellowship in Uncovering mechanisms of cachexia and insulin resistance in patients with lung cancer at the Department of Biomedical Sciences, University of Copenhagen
Deadline : 10-12-2022
View details & Apply

(04) PhD Degree – Fully Funded:   Marie Curie PhD fellowship in NAD and Aging (DNA damage)
Deadline : December 6, 2022,
View details & Apply

(05) PhD Degree – Fully Funded:   Marie Curie PhD fellowship in NAD and Aging (loss of NAD)
Deadline : December 6, 2022,
View details & Apply

(06) PhD Degree – Fully Funded:  PhD fellowship in Physics/Biocomplexity
Deadline : 1 December 2022,
View details & Apply

(07) PhD Degree – Fully Funded:   PhD vacancies available at reNEW Copenhagen Node
Deadline :  1 December 2022.
View details & Apply

(08) PhD Degree – Fully Funded:  PhD fellowship in Systems Neuroscience at the Department of Neuroscience
Deadline : 22 November, 2022,
View details & Apply

(09) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Fellowship in Clinical Translational Metabolism at Department of Biomedical Sciences
Deadline : 21 November 2022,
View details & Apply

(10) PhD Degree – Fully Funded:  PhD fellowship in Functional Proteomics
Deadline : 16 November 2022
View details & Apply

(11) PhD Degree – Fully Funded:  PhD fellowship in molecule-mineral interactions at GLOBE Institute
Deadline :15 November 2022, 
View details & Apply

(12) PhD Degree – Fully Funded:  PhD stipends in Statistics, and the mathematics of Insurance and Economics
Deadline : 15-11-2022
View details & Apply

(13) PhD Degree – Fully Funded:  PhD stipends in Mathematics
Deadline : 15 November 2022
View details & Apply

(14) PhD Degree – Fully Funded:  PhD fellowship in Geoinformatics/Remote Sensing
Deadline :15th November 2023
View details & Apply

(15) PhD Degree – Fully Funded:  PhD fellowship in protein crops for plant-based food
Deadline : 15 November 2022
View details & Apply

(16) PhD Degree – Fully Funded:  PhD fellowship in “Testing new tool-based gene therapy of Recessive dystrophic epidermolysis bullosa in a human 3D skin model” at the Department of Cellular and Molecular Medicine
Deadline : 15 November 2022,
View details & Apply

(17) PhD Degree – Fully Funded:   Research assistant and PhD fellowship in Population and forensic genetic applications of mtDNA
Deadline : November 15th, 2022,
View details & Apply

(18) PhD Degree – Fully Funded:   PhD fellowship in plant-soil interactions
Deadline : 14 November 2022, 
View details & Apply

(19) PhD Degree – Fully Funded:  PhD fellowship in Adhesion G protein-coupled receptor signal transduction at the Department of Biomedical Sciences
Deadline: November 13th 2022
View details & Apply

(20) PhD Degree – Fully Funded:  PhD scholarship at the Department of Arts and Cultural Studies: “Follow Me”
Deadline : 13 November 2022
View details & Apply

(21) PhD Degree – Fully Funded:  PhD fellowship in applied Machine Learning, Information Retrieval and Natural Language Processing
Deadline :13 November 2022
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *