پرش به محتوا
applytalkshow
Home
16 بورسیه فول فاند دکتری جدید در دانشگاه لینکوپینگ سوئد

16 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه لینکوپینگ سوئد اعلام شده است

رشته های مورد نیاز

در حوزه های مختلف اعم از ریاضیات، منطق، مهندسی برق، مهندسی ارتباطات، ریاضیات کاربردی، فیزیک، شیمی، مواد، شیمی مواد، زیست شناسی مهندسی، فیزیک کاربردی، شیمی آلی/پلیمر، مهندسی شیمی، علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات، جامعه شناسی، انسان شناسی، مطالعات علم و فناوری، علوم سیاسی، علوم انسانی، علوم محیطی، داده ها و مطالعات رسانه ای، مدیریت بازرگانی، STS، مطالعات نوآوری، اقتصاد صنعتی یا رشته های مرتبط با آنها

-میزان حقوق

ماهانه 32 هزار کرون سوئد می باشد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Infra informatics with an orientation in railway systems
Deadline : December, 2 2022.
View details & Apply

(02) PhD Degree – Fully Funded:   PhD student in Information Theoretic security
Deadline : November 25, 2022.
View details & Apply

(03) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in wood-based sustainable materials for organic solar cells
Deadline : 25 November. 2022
View details & Apply

(04) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Conductive wood
Deadline : 25 November 2022
View details & Apply

(05) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Biomedical devices based on cellulose nanocomposites
Deadline : 25 November 2022
View details & Apply

(06) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in organic/polymer chemistry on the synthesis of recyclable electroactive coatings
Deadline : 25 November 2022
View details & Apply

(07) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in organic/polymer chemistry on the utilization of forest-based synthons for the synthesis of conjugated polymers
Deadline : 25 November 2022.
View details & Apply

(08) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Wood-based electrochemical devices
Deadline : 25 November 2022.
View details & Apply

(09) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in organic energy materials
Deadline : 25 november 2022.
View details & Apply

(10) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Applied Physics – Computational studies of functional biopolymers from trees.
Deadline : 25 November 2022.
View details & Apply

(11) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Wood-based stretchable electronics
Deadline : 25 November 2022
View details & Apply

(12) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Student in Applied Physics, with focus on Organic Photonics and Nanooptics
Deadline : 25 November 2022.
View details & Apply

(13) PhD Degree – Fully Funded: PhD student vacancy in Computer Science within CUGS Research School
Deadline :November 14, 2022.
View details & Apply

(14) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Technology and Social Change
Deadline : 14 November, 2022.
View details & Apply

(15) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Technology and Social Change
Deadline : 14 November, 2022
View details & Apply

(16) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Environmental Sciences with a social science focus to tema Environmental change
Deadline : 2 November 2022.
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *