پرش به محتوا
applytalkshow
Home
19 بورسیه پست دکتری در یکی از بهترین دانشگاههای آمریکا؛ دانشگاه کورنل

19 بورسیه پست دکتری (فوق دکتری) در دانشگاه کورنل آمریکا اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های مختلف اعم از بیوانفورماتیک، فرهنگ معاصر، آفریقایی-دیاسپوریک (خارج از ایالات متحده) (به ویژه موسیقی و مذهب)، و مذهب و موسیقی آفریقایی آمریکایی، اکولوژی، آمار کاربردی، علم داده، آمار و توسعه مدل، کشاورزی، آب و هوا، سنجش از دور، زیست شناسی مولکولی، علوم اعصاب، یا ژنتیک، ژنومیک، زیست شناسی محاسباتی، روانشناسی، رشد انسانی، آموزش، بیوشیمی، زیست شناسی ساختاری، بیوفیزیک تک مولکولی، دامپزشکی، علوم زیستی جانوری، مدل‌سازی ارزیابی یکپارچه (IAM)، ادغام مجموعه‌های داده‌های اجتماعی-اقتصادی، اقلیمی و سرشماری، فیزیک، شیمی، بیوفیزیک، اکولوژی مولکولی دریایی، مهندسی مواد، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، روابط کار، مدیریت، جامعه شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، آمار کاربردی، علم جوی، جمعیت شناسی، اقتصاد، جامعه شناسی، و رشته های مورد مرتبط با آنها

میزان حقوق

سالانه برای کار تمام وقت ۵۵ هزار دلار آمریکا می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship vacancy:   Postdoctoral Associate – Entomology
Deadline: Open Until Filled
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship vacancy:  to study the molecular and cellular mechanisms of ubiquitination pathways in normal cell physiology and pathogen-host interactions.
Deadline: Open Until Filled
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral Associate – CALS – Department of Global Development
Deadline: Open Until Filled
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship vacancy:  This vacancy is based at the Photon-in photon-out X-ray spectroscopy (PIPOXS) beamline and focuses on using x-ray absorption and emission spectroscopy to answer questions in chemical catalysis.
Deadline: Open Until Filled
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Phenomics Postdoctoral Associate
Deadline: Open Until Filled
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoc Associate (Africana Studies & Research Center)
Deadline : November 2, 2022.
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral Associate – Collaborative on Media and Messaging for Health and Social Policy team.
Deadline: Open Until Filled
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral Associate, Quantitative Ecologist – Lab of Ornithology
Deadline: Open Until Filled
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral Associate | Predictive Analytics in Crop Breeding and Management | School of Integrative Plant Science, CALS
Deadline: Open Until Filled
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship vacancy:  to study the function of chromatin regulation during brain development; an applied goal is to use these studies to characterize the function of human variants associated with autism that affect chromatin regulator genes.
Deadline: Open Until Filled
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral Associate: Youth Self-Driven Learning, Sense of purpose, and Well-being
Deadline: Open Until Filled
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship vacancy:  o understand the underlying mechanism of RNA-guided processes inside cell. Projects for postdoctoral training typically involve nucleic acid biochemistry, cryo-EM based structure determination, and further functional validation in vivo and in vitro.
Deadline: Open Until Filled
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship vacancy:   We are looking for a highly motivated individual with experiences in genome editing and high-throughput analysis. The preferred skill set includes tissue culture handling, informatics, and solid molecular biology and biochemistry skills.
Deadline: Open Until Filled
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral Associate – Machine Learning and Veterinary Medicine
Deadline: Open Until Filled
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral vacancy in Reproductive Aging
Deadline: Open Until Filled
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Make smart energy systems with low carbon footprint the norm through innovations in materials, technology, and systems design.
Deadline: Open Until Filled
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral Associate New Conversations Project: Sustainable Labor Standards in the Global Economy
Deadline: Open Until Filled
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship vacancy:   Postdoctoral Associate in Atmospheric Science (Ithaca, New York)
Deadline: Open Until Filled
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Cornell Population Center – Postdoctoral Associate
Deadline: Open Until Filled
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *