پرش به محتوا
applytalkshow
Home
45 بورسیه فوق دکتری در یازدهمین دانشگاه برتر دنیا، NUS با حقوق عالی

45  بورسیه پستداک (فوق دکترا) در یازدهمین دانشگاه برتر دنیا، دانشگاه ملی سنگاپور NUS اعلام شده است

رشته های مورد نیاز

تقریبا در تمامی حوزه ها اعم از طراحی تجربی و اندازه‌گیری/بررسی میدانی، بیومدیکال، زیست پزشکی، جامعه شناسی، سیاست عمومی اقتصاد، روانشناسی، پیری، شیمی، مهندسی شیمی، علم مواد، فیزیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق، علوم کامپیوتر، اپتیک، مدل سازی سیستم های انرژی، مدل سازی بهینه سازی، مهندسی صنعتی و سیستم ها، ویروس شناسی، زیست شناسی مولکولی، الکترومغناطیسی، مهندسی آنتن، سلول خورشیدی، علم و مهندسی مواد، بهداشت عمومی، روانشناسی، اپیدمیولوژی، آمار زیستی، تحقیقات خدمات بهداشتی، اطلاعات بهداشتی، بهداشت جهانی، پزشکی، بهداشت/علوم بالینی، کشت سلولی، بیوانفورماتیک، غدد درون ریز، بارداری و رشد درون رحمی، اپیدمیولوژی، آمار زیستی، آمار، دینامیک سیالات مهندسی مکانیک، هوافضا و نیروی محرکه، مهندسی شیمی، شیمی، فیزیولوژی، فیزیولوژی حرارتی، شهرسازی، مدیریت فناوری، مدیریت بازرگانی، مهندسی دریایی، ژنومیک، پروتکل های تصویربرداری و تجزیه و تحلیل، فیزیک، پروتئومیکس / طیف سنجی جرمی، قانون (حقوق) و سیاست اقیانوس ها، حمل و نقل، اقتصاد، امور مالی، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، و رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

72هزار دلار آمریکا به صورت سالانه می باشد. (عالی)

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship vacancy:   an innovation in air-conditioning (AC) and fan systems to achieve low energy cooling at warmer indoor temperature setpoints without compromising occupant satisfaction.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Dept of Biochemistry; the roles of membrane transporters in the lysosomes for understanding the transport of metabolites from the lysosomes for cellular functions.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Fellow (Dept of Biochemistry)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral Fellow (Childless Aging in Singapore and Thailand)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Fellow (CO2 Conversion/Halide Perovskites)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Fellow (5G network architecture)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Senior Research Scientist / Research Scientist in Antenna Research
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Visiting Research Fellow – Perovskite / characterisation / Tandem
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Fellow in Energy Studies Institute (Future Resilient Systems Program)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship vacancy:  understanding the virology and viral immunology mechanisms involved at different phases of the Chronic Hepatitis.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Scientist or Associate Scientist in Electromagnetics Materials
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Fellow (Health and Lifestyle)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Fellow (Pregnancy, Placenta and Lipidomics – Dept of O&G)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Senior Research Fellow (Quantitative Research Scientist – CHILD)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Fellow (Chemical and Biomolecular Engineering)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Scientist or Associate Scientist in Numerical Research on Aerodynamics
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Senior Research Fellow (Human Potential TRP)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Fellow, Institute of Real Estate & Urban Studies
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship vacancy:  undertaking in-depth research in machine learning and big data for the Grab-NUS AI Lab to solve real-world transportation challenges with rigorous research in AI and data science.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Fellow (3D-printed electrodes and electrochemistry processes)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship vacancy:  maritime innovation ecosystem
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship vacancy:  maritime innovation ecosystem2
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(23) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Associate (Centre for Maritime Studies) 3
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(24) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Associate (Centre for Maritime Studies) 4
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(25) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Fellow – Bioinformatics(Cancer Science Institute, NUS)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(26) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Materials; electrochemical CO2 conversion or synthesis of halide perovskite materials.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(27) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Fellow (Clinical Imaging Research Centre);  dedicated clinical imaging facilities area advanced modalities of PET-CT and PET-MRI.  For more details on what we do, do visit https://medicine.nus.edu.sg/circ/.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(28) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Associate – Bioinformatics(Cancer Science Institute, NUS)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(29) Postdoctoral Fellowship vacancy:   Research Fellow – Proteomics, Mass Spectrometry (Biol Sci)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(30) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Fellow (Cardiac Disease – Paediatrics)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(31) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Associate / Fellow (CIL ASEAN Research Fellowship Programme – Oceans Law and Policy)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(32) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Engineer (Video Analysis)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(33) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Engineer (Communication Learning for Autonomous Vehicles)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(34) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Fellow (Computational Materials Modelling)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(35) Postdoctoral Fellowship vacancy:  new analytics tools utilizing unique datasets and research and experimental development on machine learning techniques.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(36) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Engineer (Computational Materials Modelling)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(37) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Fellow – Molecular Biology/Recombinant Protein Production and Purification (Biol Sci)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(38) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Associate (Finance/Economics & Policy)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(39) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Scientist (A) in Computational Electromagnetics (CEM) Research
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(40) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Fellow (Semiconductor Device Technology and in Quantum Physics)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(41) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Fellow (Semiconductor Device Technology and in Quantum Physics)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(42) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Engineer (Materials/Chemistry/Biomedical/Engineering)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(43) Postdoctoral Fellowship vacancy:  to develop deep research capabilities in sustainable and green finance, provide thought leadership in the sustainability space, and shape sustainability outcomes across the financial sector and the economy at large.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(44) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Research Associate (Smart Systems Institute)
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(45) Postdoctoral Fellowship vacancy: Senior Research Fellow (Upscaling Tandem Cells) II
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *