پرش به محتوا
applytalkshow
Home
14 بورسیه پست دکتری در دانشگاه ایالتی آیووآ آمریکا

14 بورسیه پست دکتری در دانشگاه ایالتی آیووآ آمریکا اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های علوم دامی، جانور شناسی، صنایع غذایی، دامپزشکی، ژنتیک، ایمونولوژی، مهندسی برق، فیزیک، فیزیک ماده متراکم، علم مواد، زیست شناسی، مهندسی بافت، کشت بافت اولیه، کشت سلول یوکاریوتی و فلوسیتومتری، آموزش علوم یا مهندسی، ارزیابی، مطالعات زنان و/یا هویتیت، روانشناسی، سیاست آموزشی، آموزش عالی، جامعه شناسی، شیمی، مهندسی شیمی یا بیولوژیکی، میکروبیولوژی، بیوشیمی، ژنتیک، زیست شناسی سلولی، آسیب شناسی گیاهی یا اصلاح نباتات، علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، مهندسی نرم افزار، مهندسی برق، ریاضیات کاربردی، آمار، هوش مصنوعی / مهندسی یادگیری ماشین، امنیت سایبری و رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

50 تا 55 هزار دلار سالانه به اضافه مزایا می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral Research Associate – Food Animal Ambulatory Medicine
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship vacancy:  the SCID pig project through conducting research to develop the SCID pig as a biomedical model.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship vacancy:   perovskite solar cells.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral Research Associate – Ames National Laboratory; Different fields
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoc Research Associate – Bioeconomy Institute;  conversion of biomass and plastics using thermochemical processes.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship vacancy:   primary tissue culture, eukaryotic cell culture, and flow cytometry.  Must be able to work safely handling zoonotic parasites, including nematodes.  Must be able to handle blood, feces, and tissue matter.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral Research Associate – Ames National Laboratory; Different fields
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoctoral Research Associate – Ames National Laboratory; Different fields
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Postdoc Research Associate; Different fields
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship vacancy:   computational biophysics/chemistry.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship vacancy:  microbial factories to produce value-added compounds, being particularly related to studying the genetic stability of microbial hosts for long-term and large-scale production.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship vacancy:  building disease models in yeasts, being particularly related to studying genes related to mitochondrial malfunctions.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Two postdoctoral research vacancies. ISU work on current and upcoming neutrino experiments (ANNIE, NOvA, and DUNE) blends a robust science program with cutting edge instrumentation development and testing.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship vacancy:  Post-Doctoral Fellow in Breeding and Plant Pathology
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship vacancy:   Post-Doctoral Fellow in Breeding and Statistics
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship vacancy:  a large-scale, first-of-its-kind wireless living lab encompassing bleeding-edge technologies and innovation platforms such as those for 5G-and-beyond wireless, free-space optical communication, mmWave, massive MIMO, LEO satcom, URLLC, communications and networking softwarization, XR, and precision agriculture.
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship vacancy:  vacancy focused on Artificial Intelligence (AI) and machine learning (ML) assisted design, development, and evaluation of personal protective technology (PPT) and personal protective equipment (PPE).
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship vacancy:  in the Electrical and Computer Engineering
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *