پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 18 بورسیه دکتری در دانشگاه اوپسالا تقریبا در تمامی حوزه ها

بیش از 18 بورسیه دکتری در اوپسالا سوئد اعلام  شده است. دانشگاه اوپسالا دومین دانشگاه برتر سوئد و از بهترین دانشگاه های دنیا می باشد.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های فیزیک مهندسی، سیستم های انرژی، مهندسی برق، مهندسی محیط زیست، شیمی، بیوشیمی، بیوفیزیک یا زیست شناسی مولکولی، علم و مهندسی مواد، باتری، شیمی آلی، زیست شناسی عفونت، میکروبیولوژی، تاریخ، اقتصاد، IT، سیستم های اطلاعات، علوم کامپیوتر، انفورماتیک سلامت، {بورسیه شماره ده: مدرک پزشکی/زیست پزشکی/علوم طبیعی و/یا مدرک در یک رشته مرتبط با علوم انسانی/علوم اجتماعی (مانند تاریخ، ادبیات، فلسفه، جامعه شناسی)}، علوم دارو، ژئوفیزیک، زمین شناسی، فیزیک، علوم زمین، مطالعات اطلاعات، کتابداری و اطلاع رسانی، علوم آرشیو، مطالعات موزه و میراث فرهنگی، علوم انسانی دیجیتال، زیست شناسی سلولی، علوم سیاسی

-میزان حقوق

۲۲ تا ۳۲ هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) PhD Degree – Fully Funded:   PhD vacancy in electrification of aircraft and airports
Deadline : October 17th 2022
View details & Apply

(02) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Chemistry – Specializing in Molecular Biomimetic
Deadline : 30 September2022
View details & Apply

(03) PhD Degree – Fully Funded: PhD student in development of non-flammable electrolytes
Deadline : 22 September 2022
View details & Apply

(04) PhD Degree – Fully Funded: PhD student in Chemistry with specialization Organic Chemistry
Deadline :  24 October 2022
View details & Apply

(05) PhD Degree – Fully Funded: PhD student in Economic History, within Uppsala University’s graduate programme in medical humanities
Deadline : 7 October 2022,
View details & Apply

(06) PhD Degree – Fully Funded: PhD student in antibiotic resistance
Deadline : September 23, 2022,
View details & Apply

(07) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy in electromobility
Deadline : 18 of October 2022
View details & Apply

(08) PhD Degree – Fully Funded: PhD student in Physics
Deadline : 14 October 2022,
View details & Apply

(09) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student with a focus on technical development of e-Health
Deadline : 30 september 2022
View details & Apply

(10) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in the medical humanities/immunology. Masters degree in medical/biomedical/natural sciences degree and / or a degree in a relevant humanities/social sciences discipline (e.g. history, literature, philosophy, sociology)
Deadline :  28 September 2022
View details & Apply

(11) PhD Degree – Fully Funded: PhD student in Pharmacokinetic-Pharmacodynamic modelling
Deadline :  12 September 2022
View details & Apply

(12) PhD Degree – Fully Funded: Two PhD student in Applied Geophysics
Deadline : 30 September 2022
View details & Apply

(13) PhD Degree – Fully Funded: PhD student in Information Studies
Deadline : 7th of October 2022
View details & Apply

(14) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in chemistry of battery interfaces
Deadline : 19 September 2022
View details & Apply

(15) PhD Degree – Fully Funded: PhD student in medical cell biology specialized in advanced microscopy and image analysis
Deadline : 15 September 2022
View details & Apply

(16) PhD Degree – Fully Funded: PhD student in Scientific Computing focusing on secure Federated Machine Learning
Deadline : 27 September 2022
View details & Apply

(17) PhD Degree – Fully Funded: PhD student in Natural Resources and Sustainable Development, focus on Biodiversity and Landscape Governance
Deadline : 30 of September 2022
View details & Apply

(18) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Information Systems
Deadline :  9 september 2022
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *