پرش به محتوا
applytalkshow
Home
39 بورسیه فول فاند دکتری در برترین دانشگاه دانمارک (DTU)

اعلام بیش از 39 بورسیه فول فاند دکتری در برترین دانشگاه دانمارک (DTU) در حوزه های بیولوژی، مواد، فیزیک، ریاضی، محیط زیست، شیمی، هوافضا، باتری، کنترل، دارورسانی، مکانیک، عمران، برق، مغناطیس، صنایع غذایی و مهندسی صنایع

-میزان حقوق برای دانشجویان فول فاند دکتری 32 هزار کرون دانمارک به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه های فول فاند دکتری به شرح زیر است:

1- PhD vacancy: Machine Learning Crystal Defects for Quantum Technology
Deadline : 7 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

2-PhD Scholarship in Gravimetry from Aircraft and Drones
Deadline : 7 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

3- PhD scholarship in testing lifetime of solid oxide electrolysis cells
Deadline : 8 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

4- PhD Scholarships in Mathematical Modelling, Simulation, Control and Optimization
Deadline : 8 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

5-PhD scholarship in Health Impact of Sustainable Diets
Deadline : 10 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

6- PhD scholarship in Bacterial biofilm formation on pro-bacterial surfaces
Deadline : 15 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

7-PhD vacancy in Nanomedicine for Boosting Immunotherapy
Deadline : 15 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

8- PhD scholarship – Pricing mechanisms for grid integration of EV public charging infrastructure
Deadline : 15 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

9-PhD scholarship in the characterization of fatigue damage processes at various length scales
Deadline : 15 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

10- PhD Scholarships Wind Turbine Design
Deadline : 17 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

11-PhD scholarship in Product Variant Cost Estimation
Deadline : 18 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

12-PhD scholarship in Supercontinuum Laser Spectroscopy
Deadline : 18 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

13-PhD scholarship in Interactions in Microbial Synthetic Communities
Deadline : 18 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

14-PhD scholarship in Sustainable and Healthy Seafood Supply
Deadline : 19 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

15-PhD vacancy in piezoelectric ceramics design and characterization
Deadline : 20 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

16- PhD scholarship in Bayesian Inference for Inverse Problems with Sampling Conditioned on Functionals
Deadline : 20 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

17- PhD scholarship in Algorithms, Geometry, and Graphs
Deadline : 25 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

18- PhD studentship in Medicinal Chemistry and Chemical Biology
Deadline : 29 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

19-PhD/Postdoctoral scholarship in Nanoimaging and Epitaxial Growth of III-V / Si Nanostructures for Extreme Dielectric Confinement of Light
Deadline : 30 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

20-PhD scholarship in Microstructural Design of Metallic Materials through 3D Printing
Deadline : 31 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

21- PhD scholarship in Sustainability Dynamics
Deadline : 31 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

22-PhD scholarship in (Un)sustainable Behaviour
Deadline : 31 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

23-PhD scholarship in High throughput recombinant production and biophysical characterization of plant proteins
Deadline : 31 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

24- PhD scholarship: Sizing and physical design of Hybrid Power Plants (HPPs) accounting for operational strategies Context
Deadline : 31 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

25- PhD scholarship in Thermodynamics of 2D Magnetism from First Principles
Deadline : 1 August 2022
لینک بورسیه و جزئیات

26-Two PhD scholarships to tackle challenges in organic photovoltaics for the green transition using ultrafast XFEL experiments and computational chemistry
Deadline : 1 August 2022
لینک بورسیه و جزئیات

27- PhD Scholarship in Trait-based Modelling of Life in the Global Ocean
Deadline : 1 August 2022
لینک بورسیه و جزئیات

28- PhD scholarship on Very High Cycle Fatigue behaviour of glass fibre reinforced polymer composites
Deadline : 1 August 2022
لینک بورسیه و جزئیات

29-PhD project: Recovery of Resources from Ashes
Deadline :1 August 2022
لینک بورسیه و جزئیات

30-PhD scholarship in IC Design
Deadline : 5 August 2022
لینک بورسیه و جزئیات

31-PhD scholarship in Microfabrication of 3D Electrodes for Neurotransmitter Detection in 3D Brain-on-a-Chip Systems
Deadline : 5 August 2022
لینک بورسیه و جزئیات

32- PhD scholarship in 3D Biosensor Development for Glutamate and GABA Sensing in 3D Brain-on-a-Chip Systems
Deadline : 5 August 2022
لینک بورسیه و جزئیات

33- PhD scholarship in Discovery of Quantum Defects
Deadline : 7 August 2022
لینک بورسیه و جزئیات

34-PhD vacancy in Multi-scale, multiphysics, mechanical focused modelling of solid oxide cell stacks
Deadline : 7 August 2022
لینک بورسیه و جزئیات

35-PhD vacancy in Dynamic Modelling of Solid Oxide Electrolysis Cell Systems
Deadline :7 August 2022
لینک بورسیه و جزئیات

36-PhD vacancy in advanced material synthesis for next-generation bio-magnetometers
Deadline : 10 August 2022
لینک بورسیه و جزئیات

37- PhD in Immune Receptor Immunoinformatics
Deadline : 14 August 2022
لینک بورسیه و جزئیات

38-PhD project on the design, synthesis and properties of large scale nanowire lattices
Deadline : 15 August 2022
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *