پرش به محتوا
applytalkshow
Home
23 بورسیه پست دکتری در بهترین دانشگاه صنعتی سوئد KTH

اعلام 23 بورسیه پست دکتری در دانشگاه KTH سوئد در حوزه های بایولوژی، فیزیک، نانو، ماشین لیرنینگ، کامپیوتر، نرم افزار، برق مخابرات و الکترونیک، رباتیک، شیمی، مواد، الکتروشیمی، مکانیک، آی تی، و آنزیم ها

-میزان حقوق 38 هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها به صورت زیر است:

1- Postdoc in computational biophysics
Deadline : 11.Jul.2022
لینک بورسیه و جزئیات

2- Postdoktor inom nanogapelektroder
Deadline : 2022-07-04
لینک بورسیه و جزئیات

3-Researcher in applied sensor and control systems
Deadline : 12.Jul.2022
لینک بورسیه و جزئیات

4-Postdoc in Machine learning for Brain-Computer Interfaces
Deadline : 13.Jul.2022
لینک بورسیه و جزئیات

5-Postdoc in testing of software-defined networks
Deadline : 25.Jul.2022
لینک بورسیه و جزئیات

6- Postdoc in surface molecular spectroscopy of ion specific effects
Deadline : 27.Jul.2022
لینک بورسیه و جزئیات

7- Research Engineer within development of motion-based driving simulator
Deadline : 01.Aug.2022
لینک بورسیه و جزئیات

8-Postdoktor inom cybermotståndskraft och -säkerhet i energisystem
Deadline : 2022-08-08
لینک بورسیه و جزئیات

9-Postdoc in Communication Theory for 6G Networks
Deadline : 09.Aug.2022
لینک بورسیه و جزئیات

10-Postdoc in multi-robot planning & control under temporal logic tasks
Deadline : 10.Aug.2022
لینک بورسیه و جزئیات

11-Postdoc in Transformation of Plastic Waste into Novel Biopolymers
Deadline : 11.Aug.2022
لینک بورسیه و جزئیات

12-Postdoc in Integration of lithium niobate waveguides in silicon photonics
Deadline : 11.Aug.2022
لینک بورسیه و جزئیات

13-Postdoc in control and voltage modulation in electric drives
Deadline : 12.Aug.2022
لینک بورسیه و جزئیات

14- Researcher in Digital Learning and educational development
Deadline : 15.Aug.2022
لینک بورسیه و جزئیات

15-Postdoc in Networked Systems
Deadline : 15.Aug.2022
لینک بورسیه و جزئیات

16-Postdoctoral researcher in tribology of wave energy convertors
Deadline :15.Aug.2022
لینک بورسیه و جزئیات

17- Postdoc in Robust Learning of Probabilistic Deep Dynamic Models
Deadline : 15.Aug.2022
لینک بورسیه و جزئیات

18- Postdoc in Vehicle to grid control and management
Deadline : 16.Aug.2022
لینک بورسیه و جزئیات

19-Researcher in modeling of multi-modal freight transport
Deadline : 16.Aug.2022
لینک بورسیه و جزئیات

20- Postdoc in Computer Vision / Machine Learning / Applied Mathematics
Deadline : 22.Aug.2022
لینک بورسیه و جزئیات

21-Research engineer in Machine Learning—Theoretically motivated deep learning
Deadline : 22.Aug.2022
لینک بورسیه و جزئیات

22-Postdoc in Information Theory
Deadline : 26.Aug.2022
لینک بورسیه و جزئیات

23-Postdoc in computational enzyme design
Deadline : 31.Aug.2022
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *