پرش به محتوا
applytalkshow
Home
18 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه لاند سوئد با حقوق عالی

-اعلام بیش از 18 بورسیه فول فانددکتری در لاند سوئد در حوزه های بیولوژی، کامپیوتر، مکانیک، فیزیک، محیط زیست، شیمی، نورولوژی، تاریخ، اقتصاد، داروسازی، متالورژی، مغناطیس، برق و جغرافی

-میزان حقوق ۲۲ تا ۳۲ هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها به صورت زیر است:

1- Doctoral student in Biology
Deadline : 01.Sep.2022
لینک بورسیه و جزئیات

2- Doctoral student in Biology
Deadline : 01.Sep.2022
لینک بورسیه و جزئیات

3- Doctoral student in Solid Mechanics with focus on modeling of microstructure mechanics in metal foams
Deadline : 31.Aug.2022
لینک بورسیه و جزئیات

4-PhD student in Machine Learning for life science within WASP Graduate School
Deadline : 14.Aug.2022
لینک بورسیه و جزئیات

5- Doctoral student in Transformative innovation – with focus on introganisational business models for sustainable development
Deadline : 10.Aug.2022
لینک بورسیه و جزئیات

6- Doctoral student in biology
Deadline : 01.Aug.2022
لینک بورسیه و جزئیات

7-Doctoral student in Analytical chemistry with a focus on landscape ecotoxicology
Deadline : 01.Aug.2022
لینک بورسیه و جزئیات

8- Doctoral student in Analytical chemistry with a focus on insect brain metabolism
Deadline : 01.Aug.2022
لینک بورسیه و جزئیات

9-Doktorand (scholarship for all)
Deadline : 22.Jul.2022
لینک بورسیه و جزئیات

10-Doctoral student in Mathematical Physics
Deadline : 18.Jul.2022
لینک بورسیه و جزئیات

11-PhD student in biotechnology, bioelectronics for electrotherapy
Deadline : 17.Jul.2022
لینک بورسیه و جزئیات

12-PhD student in biotechnology, designed nanostructures for cell studies
Deadline : 17.Jul.2022
لینک بورسیه و جزئیات

13-PhD in Economic History – Family differences in health and mortality
Deadline : 04.Jul.2022
لینک بورسیه و جزئیات

14-Doctoral student in Theoretical Chemistry
Deadline : 01.Jul.2022
لینک بورسیه و جزئیات

15-Doctoral student at the Division of infection medicine
Deadline : 30.Jun.2022
لینک بورسیه و جزئیات

16-Doctoral student in Physics directed towards laser-based methods for characterization of soot
Deadline : 30.Jun.2022
لینک بورسیه و جزئیات

17- Doctoral students in computer science
Deadline : 30.Jun.2022
لینک بورسیه و جزئیات

18- Doctoral student in Physical Chemistry with focus on magnetic resonance imaging
Deadline : 30.Jun.2022
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *