پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 26 بورسیه پست دکتری فول فاند در دومین دانشگاه برتر سوئد؛ دانشگاه اوپسالا

اعلام بیش از 26  بورسیه پست دکتری در اوپسالا سوئد در حوزه های بیولوژی، مواد، ژنتیک، علوم سیاسی، دارورسانی، اورتوپتی، ریاضی، انفورماتیک، بیوشیمی، علوم داده،  فیزیک، محیط زیست، شیمی، و نورولوژی و رشته های مرتبط به آنها.

-میزان حقوق ۳۵ هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها به صورت زیر است:

 

(01) Postdoctoral Fellowship vacancy; Researcher vacancy in Physical Chemistry with focus on Preparation and Study of Semiconducting Polymer Nano-particles in Bio-hybrid System for Solar Fuel Production
Deadline: 15 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(02) Postdoctoral Fellowship vacancy; Postdoctoral vacancy in genetic epidemiology
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

(03) Postdoctoral Fellowship vacancy; Postdoctoral vacancy in Bioinformatics
Deadline: August 29 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(04) Postdoctoral Fellowship vacancy; Postdoctoral vacancy in experimental hadron physics
Deadline: 15 August 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(05) Postdoctoral Fellowship vacancy; Researcher in Building Physics 100%
Deadline: 15 August 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(06) Postdoctoral Fellowship vacancy; Researcher in multifunctional landscape governance
Deadline: 5 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(07) Postdoctoral Fellowship vacancy; Two Postdoctoral vacancies in Computational Biochemistry
Deadline: 1 August  2022

لینک بورسیه و جزئیات

(08) Postdoctoral Fellowship vacancy; 1-2 Research vacancy in molecular evolution
Deadline : 12 August 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(09) Postdoctoral Fellowship vacancy; Postdoctoral vacancy in molecular evolution
Deadline: 12  August 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(10) Postdoctoral Fellowship vacancy; Postdoctoral vacancy in peace and conflict research
Deadline: 30 August 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(11) Postdoctoral Fellowship vacancy;  Postdoctoral vacancy in Machine Learning and its use for dynamical systems
Deadline: 4 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(12) Postdoctoral Fellowship vacancy; Researcher in theoretical modeling of solar cells material
Deadline: 4 July, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(13) Postdoctoral Fellowship vacancy; Postdoctoral vacancy in development of radiopharmaceuticals
Deadline:15 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(14) Postdoctoral Fellowship vacancy; Postdoctoral vacancy in immunology/metabolism
Deadline: 30rd of June 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(15) Postdoctoral Fellowship vacancy; Postdoc vacancy in development of rechargeable iron-based Li-ion batteries
Deadline: 5 of July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(16) Postdoctoral Fellowship vacancy; Postdoctoral vacancy in glass nanoparticles for energy applications
Deadline: 1 September 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(17) Postdoctoral Fellowship vacancy; Post-doctoral researcher in gene therapy for Alzheimer’s disease
Deadline: 15th August 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(18) Postdoctoral Fellowship vacancy; Researcher in orthopedics
Deadline: 12th of July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(19) Postdoctoral Fellowship vacancy; The Battery Interface Genome
Deadline: 28 June 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(20) Postdoctoral Fellowship vacancy; Postdoctoral vacancy in Induced pluripotent stem cell disease modeling
Deadline: 15 August 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(21) Postdoctoral Fellowship vacancy; Postdoc vacancy in materials chemistry, metal hydrides for hydrogen compression
Deadline: 1 August 2022,
لینک بورسیه و جزئیات

(22) Postdoctoral Fellowship vacancy; Postdoc vacancy in modelling and machine-learning studies of Li-ion batteries
Deadline:June 30 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(23) Postdoctoral Fellowship vacancy; Postdoctoral researcher vacancy in multiscale modeling methods for Li-ion battery materials
Deadline: 1 of August 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(24) Postdoctoral Fellowship vacancy; Postdoctoral vacancy on Software security
Deadline: 7 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(25) Postdoctoral Fellowship vacancy; Up to Two vacancies for Postdocs in Automatic Control focusing on secure learning and control in large-scale systems
Deadline:  29 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(26) Postdoctoral Fellowship vacancy; Postdoctoral vacancy in Algebra and Geometry
Deadline: 30 June 2022,
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *