پرش به محتوا
applytalkshow
Home
17 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه لینکوپینگ سوئد

-اعلام 17 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه لینکوپینگ سوئد در حوزه های مختلف اعم از علوم اجتماعی، رسانه، روانشناسی، مهندسی کنترل، کامپیوتر، ماشین لیرنینگ،ارتباطات، علوم پزشکی، نرم افزار، بیولوژی، دارو، و برق

-میزان حقوق ماهانه 32 هزار کرون سوئد می باشد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:

 

1- PhD in Technology and Social Change
Deadline : September 15th, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

2-PhD student in visualization and media technology with a focus on immersive visualization.
Deadline : July 22, 2022.
لینک بورسیه و جزئیات

3-PhD students in Ageing and Social Change
Deadline : 15 August. 2022
لینک بورسیه و جزئیات

4-PhD student in Automatic Control within WASP Graduate School
Deadline :  August 15 2022
لینک بورسیه و جزئیات

5-PhD students in machine learning for image generation
Deadline :  August 15, 2022.
لینک بورسیه و جزئیات

6-Ph D vacancy in Business Administration
Deadline : August 15, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

7-PhD student in Integrated Circuits and Systems
Deadline : August 15. 2022
لینک بورسیه و جزئیات

8- PhD student in Product Realization with specialization in Industrial Digitalization
Deadline : 10th of August 2022.
لینک بورسیه و جزئیات

9-PhD student in Sustainable systems, specialized in environmental management and engineering
Deadline : August 8th, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

10-PhD student with focus on decentralized AI in wireless networks
Deadline : 31 July 2022.
لینک بورسیه و جزئیات

11-PhD student in Joint Sensor Fusion and Machine Learning for Autonomous Systems
Deadline : July 7, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

12- PhD student in Applied Physics with focus on plant based biohybrid living materials
Deadline :  July 3, 2022.
لینک بورسیه و جزئیات

13-PhD student within Energy systems for project AI method for river regulation
Deadline : June 30 2022.
لینک بورسیه و جزئیات

14-PhD student in Medical Science
Deadline :  30 June 2022.
لینک بورسیه و جزئیات

15- PhD student in Medical Science
Deadline :  30 June 2022.
لینک بورسیه و جزئیات

16-PhD students in Machine Learning within WASP Graduate School
Deadline : June 28 2022 
لینک بورسیه و جزئیات

17-PhD vacancies in Hardware for Machine Learning at the Edge within WASP Graduate School
Deadline :  June 28  2022
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *