پرش به محتوا
applytalkshow
Home
10 بورسیه پست دکتری در موسسه ون اندل میشگان آمریکا

10 بورسیه پست دکتری در موسسه ون اندل میشگان آمریکا در حوزه  بایولوژی تمامی گرایشها

میزان حقوق 55 هزار دلار آمریکا به صورت سالانه می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:

1-  Post Doctoral Fellow – Du and Lu Labs;  understanding the molecular mechanisms of how the body perceives sensory information (e.g. taste, smell, vision, and temperature), transmits signals to the brain, and generates responses. We focus on ion channels involved in the basic senses. 
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

2-Postdoctoral Fellow – Environmental Impacts on Health and Epigenetics
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

3- Postdoctoral Fellow – Epigenetics/RNA Biology
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

4-Postdoctoral Fellow – Genetics, Epigenetics and Therapeutic Innovation in Neurodegenerative Diseases
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

5-Post-Doctoral Fellow – Genomic Sciences and Neurodegeneration
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

6-Postdoctoral Fellow – Molecular and Cellular Neurodegeneration
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

7-Postdoctoral Fellow in Immunology, Epigenetics and Cellular Metabolism
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

8- Postdoctoral Fellow in Structural Biology of Epigenetic Complexes – Worden Lab
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

9- Research Associate – Dr. Jose Bras and Dr. Rita Guerreiro
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

10-Senior Research Scientist – Membrane Protein Biochemistry and Structural Biology
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *