پرش به محتوا
applytalkshow
Home
اعلام 23 بورسیه پست دکتری در دانشگاه کلگری کانادا

اعلام 23 بورسیه پست دکتری در دانشگاه کلگری کانادا در حوزه های آموزش، بایولوژی، داروسازی، شیمی، مواد، ادبیات و زبان، علوم تربیتی، مکانیک ساخت تولید.

میزان حقوق سالانه ۵۵ هزار دلار کانادا  + بیمه کامل درمانی

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:

 

1-Postdoctoral Associate, Biochemistry & Molecular Biology, Cumming School of Medicine
Deadline : July 6, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

2-Postdoctoral Associate, Clinical Neurosciences, Cumming School of Medicine
Deadline : July 1, 2022.
لینک بورسیه و جزئیات

3-Post Doctoral Associate in Adult Cancer Survivorship, Cumming School of Medicine and Faculty of Nursing
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

4-Postdoctoral Scholar, The Canadian Consortium of Science Equity Scholars (CCSES); discipline-based education research
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

5- Postdoctoral Scholar, Youth Mental Health and Well-Being, Department of Psychology
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

6-Post Doctoral Associate in Education, Health and Society, Werklund School of Education
Deadline : June 24, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

7- Postdoctoral Scholar in Real-World Evidence Analytics, Oncology, Cumming School of Medicine
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

8- Postdoctoral Scholar, Immunology, Department of Microbiology, Immunity, and Infectious Diseases
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

9-Post Doctoral Scholar in Neurophysiology of Human Cognition, Clinical Neurosciences, Cumming School of Medicine
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

10- Postdoctoral Scholar, Energy Technology Assessment Research Group, Chemical and Petroleum Engineering
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

11-Postdoctoral Scholar, Paediatrics, Cumming School of Medicine
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

12-Postdoctoral Scholar, Cardiac Sciences and Radiology, Cumming School of Medicine
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

13-Postdoctoral Scholar, Information and security, Canadian Network on Information & security (CANIS)
Deadline : June 3, 2022 
لینک بورسیه و جزئیات

14-Postdoctoral Scholar, Social Work and Field Education, Faculty of Social Work
Deadline : June 14, 2022 
لینک بورسیه و جزئیات

15-Post Doctoral Scholar, Masculinity Studies in Education, Werklund School of Education
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

16-Postdoctoral Associate, Process Modelling and Simulation, Department of Chemical & Petroleum Engineering
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

17-Postdoctoral Scholar, Information and security, Canadian Netowrk on Information & security (CANIS)
Deadline : June 3, 2022 
لینک بورسیه و جزئیات

18- Postdoctoral Scholar, Biochemistry & Molecular Biology, Cumming School of Medicine
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

19-Post Doctoral Associate in Language and Literacy, Werklund School of Education
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

20-Postdoctoral Scholar, Digital Twinning for Robotics, Department of Mechanical and Manufacturing Engineering
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

21-Postdoctoral Associate, Catalysis and Reaction Engineering, Department of Chemical & Petroleum Engineering
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

22- Post Doctoral Scholar, Chemistry, Faculty of Science
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

23- Postdoctoral Scholar, Autonomous Vehicles, Department of Mechanical and Manufacturing Engineering
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *