پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 14 بورسیه فوق دکتری در بهترین دانشگاه فنلاند؛ دانشگاه التتو

بیش از 14 بورسیه پست دکتری در  دانشگاه التتو  در حوزه های مختلف اعم از اقتصاد، مدیریت، مواد، شیمی، کامپیوتر، نساجی، رباتیکس، مکانیک
-میزان حقوق ماهانه قبل از مالیات 3400 تا ۳8۰۰ یورو برای سال اول می باشد

 

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:

1- Postdoctoral Researcher in Sustainability in Business
Deadline : 15.8.2022
لینک بورسیه و جزئیات

2- Post-doctoral researcher in human-centered design
Deadline : 13.6.202
لینک بورسیه و جزئیات

3-Postdoctoral Researcher / Research Fellow for Research and Project Management in Integrated Circuit (IC) Design
Deadline : 7.6.2022
لینک بورسیه و جزئیات

4- Postdoctoral Researcher for X-ray scattering analysis of bio-based materials
Deadline : 16.6.2022
لینک بورسیه و جزئیات

5-Postdoctoral Researcher in machine learning for molecular modelling
Deadline : 6.6.2022
لینک بورسیه و جزئیات

6-Postdoctoral researcher in machine learning for solar energy
Deadline : 6.6.2022
لینک بورسیه و جزئیات

7- Post-doctoral researchers in Textile Recycling Excellence
Deadline : 10.6.2022
لینک بورسیه و جزئیات

8- Postdoctoral Researcher in Robustness Assessment of Bridge Structures
Deadline : 28.6.2022
لینک بورسیه و جزئیات

9-Postdoctoral researcher in computational active matter
Deadline : 30.5.2022
لینک بورسیه و جزئیات

10- Postdoctoral Researcher in computational modelling of self-organization in soft materials
Deadline : 30.5.2022
لینک بورسیه و جزئیات

11- Post-doctoral vacancies in distributed estimation and control, physics-driven machine learning, and quantum computing
Deadline : 19.6.2022
لینک بورسیه و جزئیات

12-Post-doctoral vacancies in Robotics and Learning
Deadline : 31.5.2022
لینک بورسیه و جزئیات

13-Postdoctoral Researchers in built environment
Deadline : 31.5.2022
لینک بورسیه و جزئیات

14-Postdoctoral Researcher in the area of edge-plasma physics in magnetic fusion devices
Deadline : 24.6.2022
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *