پرش به محتوا
applytalkshow
Home
یازده بورسیه پست دکتری در برترین دانشگاه هلند، دلف

اعلام یازده بورسیه پست دکتری در دانشگاه دلف (برترین دانشگاه هلند) با حقوق و مزایای عالی در حوزه های مهندسی، علوم محض و پایه

میزان حقوق با توجه به رزومه افراد از ۲۸۰۰ تا ۴۵۰۰ یورو می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:

 

(01) Postdoctoral Fellowship vacancy;  Postdoc multiphase flow simulations for water electrolysis
Deadline:July 1st, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(02) Postdoctoral Fellowship vacancy; PostDoc on integrated photonics-based sensors for Bragg peak localization using ultrasound
Deadline:1st of July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(03) Postdoctoral Fellowship vacancy
Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Postdoc Low-power Embedded Smart Multi-sensor Platform
Deadline: June 30, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(04) Postdoctoral Fellowship vacancy; Postdoc vacancy Robot Manipulation in Retail Environments
Deadline: June 30th, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(05) Postdoctoral Fellowship vacancy; Postdoc vacancy Work Experience Evaluation and Design
Deadline: June 26, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(06) Postdoctoral Fellowship vacancy; Postdoctoral researcher on the removal of metallic fission particles from molten salt nuclear reactor fuels by flotation.
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

(07) Postdoctoral Fellowship vacancy
Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Postdoc vacancy Perceiving Multi-Agent Interaction and Learning of Intuition Models
Deadline: June 15th, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(08) Postdoctoral Fellowship vacancy; Postdoctoral researcher “modeling and managing the energy transition”
Deadline : 15-06-2022
لینک بورسیه و جزئیات

(09) Postdoctoral Fellowship vacancy;  Postdoc Data efficient methods for autonomous vehicle perception and prediction.
Deadline: June 9th, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(10) Postdoctoral Fellowship vacancy;  Postdoc Advanced Opto-magnetically induced sorting of Lithium ores
Deadline : 5 June 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(11) Postdoctoral Fellowship vacancy;  Postdoc vacancy Scaling and integration of large solid oxide fuel cell Deadline: June 5th, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(12) Postdoctoral Fellowship vacancy;  Postdoc Laser assisted microfabrication of polymeric nanostructures to unveil 3D neuronal growth cone mechanobiology via super-resolution microscopy.
Deadline: June 3rd, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(13) Postdoctoral Fellowship vacancy; Post-Doctoral Leader for Breakthrough Prize Initiatives Project Starshot
Deadline: June 1st, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(14) Postdoctoral Fellowship vacancy
Postdoc Fellowship vacancy summary/title: Postdoctoral vacancies in Data-driven Cybersecurity
Deadline: May 31, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(15) Postdoctoral Fellowship vacancy;  PhD or Postdoc vacancy on modeling of the atmospheric impacts of aviation emissions
Deadline:  31 May 2022.
لینک بورسیه و جزئیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *