پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 12 بورسیه دکتری در بهترین دانشگاه فنلاند؛ دانشگاه التتو

بیش از 12 بورسیه دکتری در  دانشگاه التتو  در حوزه های مختلف اعم از مواد، فیزیک، شیمی، مکانیک، کامپیوتر، برق
-میزان حقوق ماهانه قبل از مالیات ۲۰۰۰ تا ۳۷۰۰ یورو برای سال اول می باشد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:

1-Doctoral candidate in machine learning for spectroscopy
Deadline : 6.6.2022
لینک بورسیه و جزئیات

2- Doctoral Candidate to join the Wood Material Science group
Deadline : 15.6.2022
لینک بورسیه و جزئیات

3-Doctoral Candidate, Metasurfaces for 6G Wireless Communications
Deadline : 31.5.2022
لینک بورسیه و جزئیات

4-Doctoral Candidate, Nanophotonics
Deadline : 31.5.2022
لینک بورسیه و جزئیات

5- Doctoral Student vacancy in Robustness Assessment and Improvement of Bridge Structures
Deadline : 21.6.2022
لینک بورسیه و جزئیات

6-Doctoral candidate to join the Chemical Engineering in Aqueous Systems group
Deadline : 22.5.2022
لینک بورسیه و جزئیاتp

7-PhD vacancy in Green all carbon-based battery technologies of the future
Deadline : 27.5.2022
لینک بورسیه و جزئیات

8- Doctoral student vacancies in Robotics and Learning
Deadline : 31.5.2022
لینک بورسیه و جزئیات

9-Doctoral Candidate for anyon particles and topological phenomena
Deadline : 1.6.2022
لینک بورسیه و جزئیات

10-Doctoral Candidate for electron quantum optics experiment in graphene
Deadline : 1.6.2022
لینک بورسیه و جزئیاتe

11- Doctoral Candidate (PhD) in the area of edge-plasma physics in magnetic fusion devices
Deadline : 24.6.2022
لینک بورسیه و جزئیات

12-Two PhD student vacancy in Computational Fluid Dynamics related to Large eddy simulation (LES) of compressible flows
Deadline : 27.5.2022
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *