پرش به محتوا
applytalkshow
Home
12 بورسیه پست دکتری، در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی آمریکا

اعلام نیاز به بیش از 12 متقاضی برای بورسیه های پست دکتری در حوزه های مختلف اعم از علوم زیستی، ، علوم محض، طبیعی و مهندسی در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی آمریکا

-میزان حقوق ۵۵ هزار دلار آمریکا به صورت سالانه به اضافه مزایا می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:

1- Postdoctoral Research Scholar; 1) to develop numerical models to simulate fiber extrusion process and 2) to develop numerical models and experimental setups to study the interactions between droplets and fibrous materials. 
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

2- Postdoctoral Research Scholar – DEPP; CRISPR/Cas9 gene editing to assess the importance of selected genes in ovivacancy behavior, larval diet preference and olfaction preference in the blow flies Lucilia cuprina and Cochliomyia macellaria. 
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

3- Postdoctoral Research Scholar; biodegradable bioproducts.
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

4-ostdoctoral Research Scholar – Horticultural Science
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

5- Postdoctoral Research Scholar – PMB;  physiology and functional interactions in host-microbe systems. 
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

6-Post Doctoral Research Scholar;  two multi-site collaborative longitudinal studies of STEM outcomes for adolescents. 
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

7-Postdoctoral Research Scholar; cellular, genetically engineered mouse models and unbiased omics techniques
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

8-Postdoctoral Research Scholar; biodegradable bioproducts.
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

9-Postdoctoral Research Associate; animal infectious disease 
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

10-Research Scholar (postdoc); mechanism involved in the regulation and biosynthesis of secondary metabolite accumulation in plants including anthocyanin, carotenoids, and organic acids.
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

11- Postdoctoral Research Scholar;  Virtual Reality Simulations of Moral Decision Making for Autonomous Vehicles.
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

12- Postdoctoral Research Scholar; microbes in the rhizosphere and how they can enhance plant growth by secreting, metabolizing, or sensing small molecules.
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *