پرش به محتوا
applytalkshow
Home
اعلام 39 بورسیه پست دکتری در دانشگاه آلبرتا کانادا

اعلام نیاز به بیش از 39 متقاضی برای بورسیه های پست دکتری تقریبا در تمامی حوزه ها در دانشگاه آلبرتا کانادا

میزان حقوق ۵۵ هزار دلار کانادا به صورت سالانه به اضافه مزایا

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است :

 

1-  Post doctoral fellow;  modeling, design, and operation of sustainable buildings, communities, greenhouses, and their systems.
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

2-Post Doctoral Fellow in Implementation Science
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

3-Post Doctoral Fellow, Biopolymer Science/Engineering
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

4- Post-Doc Research Assistant in Computer Science
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

5- Postdoc Opportunity in Neurology
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

6-Postdoctoral – COVCARES AB (COVID-19 and the Care of Assisted living Residents in Alberta) project. 
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

7- Department of Occupational Therapy
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

8-Postdoctoral fellow; Intelligent Systems 
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

9- Multiple Postdoctoral Fellow; Rehabilitation Medicine
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

10-Postdoctoral Fellow;  the role of Cajal-Retzius cells in brain development and function.
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

11-Postdoctoral Fellow; Ophthalmology/Ocular Genetics 
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

12- Postdoctoral Fellow – Organic/Biopolymer synthesis and Bioconjugation
Deadline :  Jul 26, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

13- Postdoctoral Fellow in Lymphatic Disorders
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

14-Postdoctoral Fellow in Physics (Transport Studies of Atom-Defined Silicon Quantum Devices)
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

15-Postdoctoral Fellow in Reproductive Sciences
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

16- Postdoctoral Fellow in Social Epidemiology
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

17-Postdoctoral Fellow: Psychoneuroimmunolgy of respiratory disorders
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

18-Postdoctoral Fellowship in Artificial Intelligence for Steel Structures
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

19-Postdoctoral fellowship in Computer Vision Systems
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

20-Postdoctoral Fellowship in Design and Prototyping of Optomechanical Measurement Systems
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

21-Postdoctoral Fellowship in Manufacturing Automation and Autonomous Robotics
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

22-Postdoctoral or Research Associate vacancy In Robotics and Industrial Automation
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

23- Postdoctoral vacancy; Electrical Engineering, Computer Engineering, Mechatronics Engineering, Computer Science
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

24- POSTDOCTORAL vacancy IN DR. LORI WEST’S LAB, DEPT OF PEDIATRICS
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

25-Postdoctoral vacancy In Advanced Curation Methods For Mars Sample Return
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

26- Postdoctoral vacancy in Cognitive Neuroscience of Memory – Memory for Events Lab
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

27-Postdoctoral vacancy in Environmental Biotechnology Laboratory
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

28-Postdoctoral vacancy in Indigenous and Global Health Research Group
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

29- Postdoctoral vacancy in Mass Spectrometry
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

30-Postdoctoral vacancy in NANO-BIOLOGICAL SYSTEMS AND DEVICES
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

31-Postdoctoral vacancy in Public Health Microbiology
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

32-Postdoctoral vacancy in the Vision and Learning Lab, University of Alberta
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

33- Postdoctoral vacancy in Virology & Molecular Microbiology
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

34-Postdoctoral vacancies in the Michelakis Lab
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

35-Postdoctoral Researcher: Songbird Neuroethology Laboratory
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

36- Postdoctoral/Research Associate vacancy in Biomass and Bioenergy Systems Engineering/Biorefinery (CODE: PDF-BIOMOD)
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

37-Postdoctoral/Research Associate vacancy in Biomass Processing and Conversion (CODE: PDF-BIOEXP)
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

38- Postdoctoral/Research Associate vacancy in Energy and Environmental Systems Engineering (CODE: PDF-CIR)
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

39- Postdoctoral/Research Associate vacancy in the Energy Forecasting & Planning (CODE: PDF-EFP)
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *