پرش به محتوا
applytalkshow
Home
اعلام 22 بورسیه پست دکتری در دانشگاه کپنهاگن دانمارک

اعلام 22 بورسیه پست دکتری در دانشگاه کپنهاگن دانمارک در حوزه های علوم انسانی، روانشانسی، علوم تغذیه، بیولوژی؛ گیاه شناسی، زبان شناسی، فیزیک، کامپیوتر، 

میزان حقوق ۲۸ تا ۳۸ هزار کرون دانمارک به اضافه مزایا به صورت ماهانه. 

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:

1-Postdoctoral fellowship in experimental superconducting qubit development at the Niels Bohr Institute
Deadline : 01-07-2022
لینک بورسیه و جزئیات

2-Postdoctoral vacancy in Natural Language Processing and Digital Literary Studies
Deadline : 1 July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

3-Postdoctoral vacancies in Theoretical Computer Science and/or Combinatorial Optimization
Deadline :  June 29, 2022,
لینک بورسیه و جزئیات

4-Postdoctoral fellow in physics of life
Deadline : 26 June 2022
لینک بورسیه و جزئیات

5- Postdoctoral vacancy in International Investment Law
Deadline : 24 June 2022
لینک بورسیه و جزئیات

6- PhD fellowship/Postdoc/Assistant Professor within the Complexity and Big Data Group
Deadline : 19 June 2022
لینک بورسیه و جزئیات

7- Postdoc of Exolife Science as part of the synergy project: “Effects of bacteria on atmospheres of Earth, Mars, and exoplanets”
Deadline : 15 June 2022
لینک بورسیه و جزئیات

8-Postdoc in Single photon quantum technologies
Deadline : 10-06-2022
لینک بورسیه و جزئیات

9-Postdoctoral fellowship in Information Retrieval using photonic neural network architectures
Deadline :  June 9, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

10- Postdoc in Equitable Science Education
Deadline : 6 June 2022, 
لینک بورسیه و جزئیات

11-Postdoc vacancy at the Center for Applied Ecological Thinking
Deadline : 27 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

12-Postdoc in food biotechnology
Deadline : 20 May 2022,
لینک بورسیه و جزئیات

13- Postdoc in Nanomechanical quantum photonic circuits
Deadline : 20-05-2022
لینک بورسیه و جزئیات

14-Postdoc in modelling carbon fixation in plants
Deadline : 20 May 2022, 
لینک بورسیه و جزئیات

15- Postdoc in the social aspects of stem cell research at Department of Public Health
Deadline : May 20, 2022,
لینک بورسیه و جزئیات

16-Postdoc in Plant Molecular Biology
Deadline : 19-05-2022
لینک بورسیه و جزئیات

17-Postdoctoral fellowship in Metabolic Signaling
Deadline : 15-07-2022
لینک بورسیه و جزئیات00

18-Postdoc vacancy in “Remote Sensing of Vegetation”
Deadline : 17-05-2022
لینک بورسیه و جزئیات

19- Postdoc in Animal Genetics & Breeding
Deadline :  16 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

20-1-2 Postdoc vacancies in human T cell immunology at the LEO Foundation Skin Immunology Research Center
Deadline : 16 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *