پرش به محتوا
applytalkshow
Home
اعلام 16 بورسیه فول فاند دکتری در سومین دانشگاه برتر سوئد؛ دانشگاه چالمرز

اعلام بیش از 16 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه چالمرز در حوزه های ریاضی، شیمی، مواد، فیزیک، نجوم، مدیریت، کامپیوتر، آی-تی و آمار

میزان حقوق 28 تا 38 هزار کرون سوئد به اضافه مزایا به صورت ماهانه. 

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:

1- PhD student vacancy in Innovation Leadership
Deadline: 9 May 2022. 
لینک بورسیه و جزئیات

2-Join us and share knowledge: The Department of Physics seeks 6 PhD students
Deadline: 11th May, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

3-Experimental PhD vacancy in quantum information processing with bosonic modes
Deadline:  May 13, 2022.
لینک بورسیه و جزئیات

4-PhD student vacancy in Sustainable Raw Materials Production
Deadline: 15 May 2022.
لینک بورسیه و جزئیات

5- PhD student vacancy in Astronomy
Deadline:  15 May, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

6- PhD vacancy in cybersecurity for systems
Deadline: 22 May, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

7-PhD vacancy in Ethics and Technology
Deadline:  22 June 2022
لینک بورسیه و جزئیات

8- PhD student vacancy in Molecular Doping of Conjugated Polymers
Deadline: 7 June 2021
لینک بورسیه و جزئیات

9- PhD student in Data Driven Research on Microbial Interactions
Deadline: June 5, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

10- PhD student in Data Driven Antibiotic Resistance Research
Deadline: June 5, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

11-PhD student – Multifunctional carbon fibres for structural batteries
Deadline: 5 June, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

12-PhD student vacancy in advanced hydrometallurgy for metal recovery from the secondary sources
Deadline: 31 May 2022. 
لینک بورسیه و جزئیات

13- PhD student vacancy in edge computing and decentralized learning
Deadline:  May 31, 2022 
لینک بورسیه و جزئیات

14- PhD student vacancy in the Computational Complexity of Statistical Inference
Deadline:  May 31, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

15- PhD student vacancy in usable privacy and security
Deadline: 31 May 2022.
لینک بورسیه و جزئیات

16-2 PhD student vacancies in systems and languages for cybersecurity and privacy
Deadline: 31 May 2022.
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *