پرش به محتوا
applytalkshow
Home
اعلام بیش از 9 بورسیه دکتری در دانشگاه اومئا سوئد

-اعلام بیش از 9 بورسیه دکتری در دانشگاه اومئا سوئد در حوزه های بیولوژی،کامپیوتر، شیمی، ارتباطات، آموزش، اقتصاد و جغرافی

-میزان حقوق ۲۲ تا ۳۲ هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها به صورت زیر است:

 

(01) PhD Degree – Fully Funded; 1 PhD student vacancy in Computing Science with focus on AI for Data Management
Deadline : 2022-06-30
لینک بورسیه و جزئیات

(02) PhD Degree – Fully Funded;  PhD student in Computational Science and Engineering with a focus on machine learning
Deadline : 2022-05-30
لینک بورسیه و جزئیات

(03) PhD Degree – Fully Funded; Ph.D. Student vacancy in Chemistry with focus on Planetary Geochemistry and Spectroscopy
Deadline : 2022-05-24
لینک بورسیه و جزئیات

(04) PhD Degree – Fully Funded;  PhD student in Computing Science with focus on data privacy
Deadline : 2022-05-24
لینک بورسیه و جزئیات

(05) PhD Degree – Fully Funded;  PhDstudent in Media & Communication Studies with a focus on Northern Sweden
Deadline : 2022-05-22
لینک بورسیه و جزئیات

(06) PhD Degree – Fully Funded; WASP AI Program: PhD vacancy in Mathematical Statistics or Computational Science
Deadline : 2022-05-15
لینک بورسیه و جزئیات

(07) PhD Degree – Fully Funded;  PhD student in Computing Science with focus on federated learning
Deadline : 2022-05-02
لینک بورسیه و جزئیات

(08) PhD Degree – Fully Funded;  PhD vacancies in Economics
Deadline : 2022-05-02
لینک بورسیه و جزئیات

09) PhD Degree – Fully Funded; PhD-student in human geography
Deadline : 2022-05-02
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *