پرش به محتوا
applytalkshow
Home
اعلام بیش از 13 بورسیه دکتری در لاند سوئد

-اعلام بیش از 13 بورسیه دکتری در لاند سوئد در حوزه های بیولوژی، مکانیک، فیزیک، محیط زیست، شیمی، نورولوژی، برق و جغرافی

-میزان حقوق ۲۲ تا ۳۲ هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها به صورت زیر است:

1- Doctoral student in Solid Mechanics with focus on modeling of microstructure mechanics in metal foams
Deadline : 17.Jun.2022
لینک بورسیه و جزئیات

2- Doctoral student in water and carbon cycles at the catchment scale
Deadline : 21.May.2022
لینک بورسیه و جزئیات

3-Doctoral student in Physical geography and Ecosystem Science
Deadline : 20.May.2022
لینک بورسیه و جزئیات

4-Doctoral student in Electrical Engineering with focus on mmWave Massive MIMO
Deadline : 19.May.2022
لینک بورسیه و جزئیات

5- Doctoral student in Biochemistry
Deadline : 18.May.2022
لینک بورسیه و جزئیات

6-PhD student in neurology
Deadline : 17.May.2022
لینک بورسیه و جزئیات

7-Doctoral student in Solid Mechanics with focus on computational paper mechanics
Deadline : 16.May.2022
لینک بورسیه و جزئیات

8-Doctoral student in Physics: Perovskite nanowire light emitting diodes
Deadline : 15.May.2022
لینک بورسیه و جزئیات

9-Doctoral student in Structural Mechanics with focus on wood-based structural materials
Deadline : 10.May.2022
لینک بورسیه و جزئیات

10- Doctoral student in Biomedical Engineering with focus on magnetic resonance imaging
Deadline : 10.May.2022
لینک بورسیه و جزئیات

11- Doctoral student in Mechanical Engineering Sciences with focus on the profile area Material and Production Technology
Deadline : 10.May.2022
لینک بورسیه و جزئیات

12-Doctoral student in Solid Mechanics with focus on efficient topology optimization of non-linear structures
Deadline : 10.May.2022
لینک بورسیه و جزئیات

13-Doktorand
Deadline : 03.May.2022
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *