پرش به محتوا
applytalkshow
Home
اعلام بیش از 17 بورسیه پست دکتری در دومین برترین دانشگاه کانادا، (UBC)

اعلام بیش از 17 بورسیه پست دکتری در دومین برترین دانشگاه کانادا، دانشگاه برتیش کلمبیا (UBC) در حوزه های بیولوژی، آموزش و تحصیل، بیومواد، بیوفیزیک، محیط زیست، بیوشیمی، صنایع غذایی و مهندسی صنایع

میزان حقوق $40,000 – $65,918 دلار کانادا به صورت سالیانه به اضافه مزایا می باشد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:

 

 

(01) Postdoctoral Fellowship vacancy;  “Collaborating to Operationalise Landscape Approaches for Nature, Development and Sustainability”
Deadline: 12 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(02) Postdoctoral Fellowship vacancy; reduced dosing for the HPV vaccine and other long-term evaluations of HPV vaccination
Deadline: 9 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(03) Postdoctoral Fellowship vacancy; the overarching challenge of understanding and characterizing molecular and cellular events associated with the development of age-related macular degeneration (AMD).
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

(04) Postdoctoral Fellowship vacancy; FOSTER LAB, DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY
Deadline: 31 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(05) Postdoctoral Fellowship vacancy; POSTDOCTORAL FELLOW IN CHEMICAL ENGINEERING
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

(06) Postdoctoral Fellowship vacancy; POSTDOCTORAL FELLOW IN EATING BEHAVIOUR AND NUTRITION; ” development of a digital diet self-monitoring application based on the new Canadian Food Guide. ”
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

(07) Postdoctoral Fellowship vacancy; POST-DOCTORAL FELLOWSHIP vacancy IN BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

(08) Postdoctoral Fellowship vacancylPOSTDOCTORAL FELLOWSHIP IN MINERALS SUPPLY CHAIN DIGITAL GOVERNANCE; “responsible sourcing and digital traceability in mining supply chains.”
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

(09) Postdoctoral Fellowship vacancy; POSTDOCTORAL FELLOW – ASSESSING STUDENT LEARNING IN RELATION TO UBC INDIGENOUS STRATEGIC PLAN; “any student should walk out of their graduating ceremony with an understanding of this past, and an appreciation of Indigenous peoples”
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

10) Postdoctoral Fellowship vacancy; POSTDOCTORAL FELLOW IN MYALGIC ENCEPHALOMYELITIS/CHRONIC FATIGUE SYNDROME
Deadline: 14 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(11) Postdoctoral Fellowship vacancy; POSTDOCTORAL FELLOWSHIP IN PHARMACOMETABOLOMICS; “metabolic biomarkers of drug response and characterizing therapeutic targets to improve cancer therapy.”
Deadline: Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

(12) Postdoctoral Fellowship vacancy; POSTDOCTORAL FELLOWSHIP IN NEXT-GENERATION RNA THERAPEUTICS; “to develop self-amplifying RNA therapies encoding monoclonal antibodies.”
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

(13) Postdoctoral Fellowship vacancy;  POSTDOCTORAL FELLOW, OTP-NIRS; “biological sensors and exercise sciences for developing a wearable device to monitor muscle fitness, metabolism, and function. ”
Deadline : 1 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(14) Postdoctoral Fellowship vacancy;  POSTDOCTORAL FELLOW IN LEGUME PROTEOMICS;
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

(15) Postdoctoral Fellowship vacancy; POSTDOCTORAL FELLOW: SINGLE-MOLECULE MICROSCOPY OF RNA-BASED MEDICINES AND VACCINES
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

(16) Postdoctoral Fellowship vacancy; GRADUATE AND POST DOC vacancies IN DROSOPHILA TRANSLATIONAL GENETICS
Deadline : 1 June 2022
لینک بورسیه و جزئیات

(17) Postdoctoral Fellowship vacancy; POSTDOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP IN PHARMACOGENOMICS AND CLINICAL PHARMACOLOGY
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *