پرش به محتوا
applytalkshow
Home
22 بورسیه فوق دکتری در دانشگاه هامبورگ آلمان

22 بورسیه فوق دکتری در دانشگاه هامبورگ آلمان  University of Hamburg اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

علوم سیاسی، اقتصاد، فیزیک، اقیانوس شناسی فیزیکی، علم اتمسفر، مکانیک سیالات، علوم نانو، علوم کامپیوتر، مهندسی برق، فیزیک و ریاضیات، اپتیک و میکروسکوپ نوری، ژئوفیزیک، زمین شناسی دریا، زیست شناسی مولکولی، اکولوژی و زیست شناسی دریایی، علوم شیلات، روانشناسی و عصب شناسی شناختی، آمار، مهارت های برنامه نویسی (C/C++ و python)، الکترونیک، شیمی معدنی، علم مواد، اپتیک، میکروبیولوژی، بیوشیمی، علوم زیستی مولکولی، زبان شناسی کامپیوتر،  و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

2500 یورو به صورت ماهانه بعد از کسر مالیات به اضافه مزایا می باشد.

-عناوین، جزئیات و ددلاین بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate in Political Science/Political Economy/Methodology § 28 Subsection 1 HmbHG
Deadline : 31.07.2024
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “BASS” Sub-Project 2.2, “Momentum and energy fluxes in the presence of surfactants” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 31.07.2024
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate in Atmospheric Turbulence and Boundary Layers § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 21.07.2024
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project „Diffusion-Based Deep Generative Models for Speech Signal Processing“ § 28 Abs. 3 HmbHG
Deadline : 17.07.2024
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate Microscopy Specialist/Staff Scientist § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 16.07.2024
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate “Cluster of Excellence ‚CUI: Advanced Imaging of Matter‘- Thin film diamond nanophotonics” § 28 Subsection 1+3 HmbHG
Deadline : 16.07.2024
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate “Cluster of Excellence ‚CUI: Advanced Imaging of Matter‘ – Optimising and probing 2D superfluidity in ultracold gases” § 28 Subsection 1+3 HmbHG
Deadline : 16.07.2024
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “Volcanism in the Vesturdjúp Basin” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 15.07.2024
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “Erfassung und Bewertung von nicht-kommerziell genutzten Fischarten in der Nordsee (Nikofin) ” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 15.07.2024
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 14.07.2024
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “Mapping Effects of Environmental Policies (MEEP)” at the Department of Economics § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 08.07.2024
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “MOMOBIO-2: Molecular monitoring of bacterial biodiversity in the water cycle” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 04.07.2024
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “Cluster of Excellence ‚CUI: Advanced Imaging of Matter‘- Imaging and crystallography of molecular dynamics § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 04.07.2024
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate (Postdoc) Computational Communication Science § 28 Subsection 2 HmbHG
Deadline : 02.07.2024
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “MOMOBIO-2: Molecular monitoring of bacterial biodiversity in the water cycle” (2) § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 02.07.2024
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “BioValCat” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 02.07.2024
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate § 28 Subsection 1 HmbHG
Deadline : 01.07.2024
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate to work on particle tracking in JUNO § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 30.06.2024
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “Reconstruction and Calibration in JUNO” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 30.06.2024
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “Fast Timing with LGADs” (PhD student) § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 30.06.2024
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate for the Project “Higher structures, moduli spaces and integrability” § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 28.06.2024
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research Associate § 28 Subsection 3 HmbHG
Deadline : 27.06.2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *