پرش به محتوا
applytalkshow
Home
40 بورسیه فول فاند دکترا (دکتری) در برترین دانشگاه هلند دلفت

بیش از 40 بورسیه فول فاند دکترا (دکتری) در دانشگاه دلف Delft University of Technology (TU Delft) هلند اعلام شده است. دانشگاه دلف برترین دانشگاه هلند و یکی از بهترین دانشگاه های دنیا است.

رشته های مورد نیاز

مهندسی برق، معماری کامپیوتر، علوم محاسباتی، فیزیک کاربردی، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی برق/الکترونیک، علوم کامپیوتر، فیزیک، ریاضیات، علوم زمین، علوم محیطی، مهندسی مکانیک، مکاترونیک، علوم اجتماعی، معماری، آمار، ریاضیات کاربردی، فناوری دریایی، هوانوردی، زیست شناسی سلولی، بیوشیمی، مدیریت فناوری، اخلاق و فلسفه فناوری، مطالعات نوآوری، مطالعات سازمانی،  مطالعات علم و فناوری، علوم مواد، رادیوشیمی، شیمی هسته ای، علوم کامپیوتر، فوتونیک، تصویربرداری، مهندسی زیست پزشکی، نانوبیولوژی، رباتیک، هوش مصنوعی، معماری، سازه های دریایی، سیاست عمومی، مدل سازی، ، شهرسازی، مطالعات میراث، تاریخ معماری، تاریخ شهری، علوم انسانی دیجیتال، مهندسی هوافضا، حمل و نقل و رشته های مرتبط با آنها اعلام نیاز شده است.

-میزان حقوق

برای دانشجویان دکترا ماهانه قبل از کسر مالیات 2400 تا 3100 یورو می باشد (برای زندگی در هلند عالی). شرایط استخدام و مزایا در انتها متن می باشد.

مدارک مورد نیاز برای اپلای

برای هر بورسیه مدارک مورد نیاز متفاوت خواهد بود اما به طور کلی سی وی (روزمه)، ترجمه ریزنمرات تمامی مقاطع، کاورلتر و نمره زبان مورد نیاز می باشد که باید در سیستم آنلاین دانشگاه بارگزاری شود.

عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  Design of Emerging Neuromorphic Architectures Based on the Human Neocortex
Deadline: 05-07-2024
View details and apply.

(02) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  High-Fidelity Modeling of Intensified Hydrogen Production from Biomass
Deadline: 03-07-2024
View details and apply.

(03) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  Distributed & Adaptive radar for Drone Monitoring
Deadline: 01-07-2024
View details and apply.

(04) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  Distributed & Adaptive Radar for Human wellbeing Monitoring
Deadline: 01-07-2024
View details and apply.

(05) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  Quantitative ultrasound imaging inside and behind bone
Deadline: 01-07-2024
View details and apply.

(06) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  Developing a Digital Twin for Soil Ecosystem Services in Amsterdam
Deadline: 01-07-2024
View details and apply.

(07) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  Particle Free Contactless Wafer Handling
Deadline: 29-06-2024
View details and apply.

(08) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  Digitalization of Project Work
Deadline: 06-16-2024
View details and apply.

(09) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Networks of Care: The Architecture of Future Healthcare Environments
Deadline: 26-06-2024
View details and apply.

(10) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  Multivariate Dependence Modeling and Statistical Machine Learning Algorithms for Patient Risk Profiling
Deadline: 23-06-2024
View details and apply.

(11) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  Experimental Fluid Dynamics of Microalgae Suspensions
Deadline: 2024-06-20
View details and apply.

(12) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD 3D Super-resolution microscopy
Deadline: 06/15/2024
View details and apply.

(13) PhD Scholarship – Fully Funded: Cell Line Engineering for Cellular Agriculture
Deadline: 06/15/2024
View details and apply.

(14) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  Responsible Innovation Ecosystems: Shaping Technology for the Public Good
Deadline: 06/15/2024
View details and apply.

(15) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  Thermo-physical properties of nuclear fuels for Molten Salt Reactors
Deadline: 06/15/2024
View details and apply.

(16) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Radiochemistry
Deadline: 06/15/2024
View details and apply.

(17) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  Systems and Systems Security
Deadline: 13-06-2024
View details and apply.

(18) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Enhanced Image Processing for Scattered Light Microscopy
Deadline: 12-06-2024
View details and apply.

(19) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Integrated Planning and Learning for Drones
Deadline: 12-06-2024
View details and apply.

(20) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Unraveling Cloud Patterns in the Climate System
Deadline: 10-06-2024
View details and apply.

(21) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  in AI-Supported Learning Ecosystem
Deadline: 09-06-2024
View details and apply.

(22) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  Numerical Methods for Stochastic Differential Equations
07-06-2024
View details and apply.

(23) PhD Scholarship – Fully Funded: Two (2) PhD on Algorithms for Formal AI Verification and Explainability
Deadline: 07-06-2024
View details and apply.

(24) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Modeling and Monitoring of Fiber-reinforced Composite Ships Under Extreme Loads
Deadline: 06-06-2024
View details and apply.

(25) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Dynamic Modeling of Criminal Power Structures
Deadline: 02-06-2024
View details and apply.

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Automated activity detection from multiple sensors
Deadline: 02-06-2024
View details and apply.

(27) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Influence of Demographic and Social Developments on Police Operations
Deadline: 02-06-2024
View details and apply.

(28) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD on Values-based Assessment Methods for AI Systems
Deadline: 02-06-2024
View details and apply.

(29) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Optimal exploration of networks
Deadline: 02-06-2024
View details and apply.

(30) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Automated Activity Detection from Multiple Sensors
Deadline: 02-06-2024
View details and apply.

(31) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Dynamic Modeling of Criminal Power Structures
Deadline: 02-06-2024
View details and apply.

(32) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  Impact of Demographic and Societal Developments on Police Operations
Deadline: 02-06-2024
View details and apply.

(33) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  in Activating History and Heritage of Amsterdam’s Bridges and Quaywalls for Sustainable Development and Protection
Deadline: 02-06-2024
View details and apply.

(34) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  Optimal Exploration of Networks
Deadline: 02-06-2024
View details and apply.

(35) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  Quantitative MRI
Deadline: 02-06-2024
View details and apply.

(36) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  Value-based assessment methods for AI systems
Deadline: 2-06-2024
View details and apply.

(37) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Advanced Space Propulsion Systems
Deadline: 02-06-2024
View details and apply.

(38) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  DoAnt: Joint Development of Sparse Antenna Array Topology and High Resolution DoA Estimation
Deadline: 05/31/2024
View details and apply.

(39) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  EUROGUARD: European Goal Based Multi Mission Autonomous Naval Reference Platform Development
Deadline: 05/31/2024
View details and apply.

(40) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  Optimal Train Trajectory Coordination Under Uncertainty
Deadline:05/31/2024
View details and apply.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *