پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 25 بورسیه فول فاند دکتری دومین دانشگاه دانمارک DTU

بیش از 25 بورسیه فول فاند دکتری دومین دانشگاه دانمارک DTU اعلام  شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های یادگیری ماشین، ریاضیات، زیست شناسی تجربی، بیوشیمی، بیوفیزیک، بیوتکنولوژی، لیزر، اپتیک، الکترونیک، فوتونیک کوانتومی، آمار و احتمالات، انرژی، بیوانفورماتیک، شیمی، مهندسی شیمی، علم مواد، زیست شناسی پایه دریایی، روانشناسی، علم داده، بیوتکنولوژی، هیدروژن، ریاضی، توربوماشین، علوم مواد غذایی و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

برای دوره دکتری  ۱.۸ تا ۲.۲ هزار یورو می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Tensor Networks for Machine Learning – DTU Compute
Deadline : 29 February 2024 
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Exploration of the sequence dependence of protein assembly and condensation at high throughput – DTU Bioengineering
Deadline : 31 January 2024 
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Integrated Optical Phased Array on Lithium Niobate for LiDAR – DTU Electro
Deadline : 1 February 2024 
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Multi-Qubit Quantum Photonic Devices for the Quantum Internet – DTU Electro
Deadline : 18 January 2024
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarships in Trustworthy Machine Learning and Data Spaces for Energy Systems – DTU Wind
Deadline : 31 January 2024
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD scholarship in Energy Island Controversies – DTU Wind
Deadline : 15 February 2024
View details & Apply 

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Anaerobic Microbial Consortia – DTU Chemical Engineering
Deadline : 30 January 2024
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD  – Co-electrolysis; efficient production of green chemicals – DTU Energy
Deadline : 4 February 2024 
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Scholarship in Plasma Physics and Fusion Energy – DTU Physics
Deadline : 1 February 2024
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in horse mussel Modiolus modiolus production for restoration – DTU Aqua
Deadline : 8 February 2024
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Scholarships (2) in Cyber-Security and Cyber-Deception – DTU Compute
Deadline :  30 April 2024
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Scholarships in Process Systems Engineering and Artificial Intelligence/Machine Learning for Process Safety Applications – DTU Chemical Engineering
Deadline : 21 January 2024
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD project: Chemical Resistance and Solvent Absorption Characteristics of Coatings for Sustainable Fuels – DTU Chemical Engineering
Deadline : 15 January 2024 
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Cryptography – DTU Compute
Deadline : 1 May 2024
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  Two PhD scholarships for a kinetic investigation of human glycolysis – DTU Biosustain
Deadline : 19 January 2024
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in biotech-focused data science and machine learning – DTU Bioengineering
Deadline : 15 January 2024 
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  Three PhD student  in DTU’s Fermentation Based Biomanufacturing Initiative
Deadline : 31 January 2024
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in manufacturing the next generation of electrolysis cells for sustainable hydrogen production – DTU Energy
Deadline : 30 January 2024 
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Privacy-Preserving Machine Learning – DTU Compute
Deadline : 31 January 2024
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD project in integration of balancing markets in the modelling of sector-coupled energy systems – DTU Wind
Deadline : 19 January 2024
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Post-Quantum Cryptography – DTU Compute
Deadline : 21 January 2024
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in Modelling of Turbomachinery with Two-Phase Flow – DTU Construct
Deadline :  21 January 2024
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship in novel healthy food ingredients and precision prebiotics from food waste – DTU Food
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD  in Computational biology – DTU Biosustain
Deadline : 30 January 2024
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD scholarship in Human Energy Expenditure in Mobility – DTU Management
Deadline : 15 January 2024 
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *