پرش به محتوا
applytalkshow
Home
12 بورسیه فول فاند دکتری انستیتو سلطنتی کارولینسکای سوئد

12 بورسیه دکتری در مؤسسه سلطنتی پزشکی کارولینسکا سوئد Karolinska Institutet؛ یکی از بزرگ‌ترین دانشگاههای علوم پزشکی اروپا اعلام شده است

رشته ای مورد نیاز

در حوزه های علوم کامپیوتر، فیزیک مهندسی، فیزیک پزشکی، جراحی، انکولوژی، گوارش،علوم زیستی، زیست پزشکی، علوم اعصاب، پزشکی، اطفال، بیماری های عفونی، بهداشت عمومی، میکروبیولوژی، زیست شناسی پایه یا مولکولی، بیوانفورماتیک، زیست شناسی محاسباتی، آمار زیستی، آمار، اپیدمیولوژی، مراقبت های بهداشتی، پرستار.

-میزان حقوق

۲۲ تا ۳۲ هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in image acquisition and reconstruction for cardiovascular magnetic resonance imaging
Deadline : 01.Dec.2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral candidate (PhD) : Oesophago-gastric cancer
Deadline : 30.Nov.2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral (PhD) student in Neural Circuits
Deadline : 30.Nov.2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral candidate (PhD) : Oesophago-gastric cancer
Deadline : 30.Nov.2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral (PhD) student in Molecular Neuroscience
Deadline : 30.Nov.2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  1-2 PHD-IN PEDIATRIC RESPIRATORY INFECTIONS
Deadline : 27.Nov.2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral in ”Gene editing using biological nanoparticles”
Deadline : 23.Nov.2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral (PhD) student in Bioinformatics study of human skin wound healing
Deadline : 27.Nov.2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral (PhD) student in pharmacoepidemiology
Deadline : 23.Nov.2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in immunology/immunotherapy
Deadline : 22.Nov.2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral (PhD) student in epidemiology
Deadline : 21.Nov.2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in forensic psychiatry
Deadline :16.Nov.2023 
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *