پرش به محتوا
applytalkshow
Home
اعلام 21 بورسیه پست دکتری در دانشگاه NTNU نروژ

-اعلام 21 بورسیه پست دکتری در دانشگاه NTNU یکی از بهترین دانشگاه های نروژ در حوزه های مختلف اعم از مهندسی، علوم محض، و پایه
-میزان حقوق سالانه 480 هزار کرون نروژ می باشد.
-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:

1-  Postdoctoral Fellow in the field of Unconventional Computing with Nanomagnets
Deadline : 27th March 2022
لینک بورسیه و جزئیات

2-Researcher in hydraulic engineering
Deadline : 28. March 2022
لینک بورسیه و جزئیات

3-Postdoctoral Research Fellowship in Distributed and Federated Learning over Multi-Agent IoT Networks
Deadline : March 30, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

4-Researcher in tribology
Deadline : 30th March 2022
لینک بورسیه و جزئیات

5-Researcher within Microfluidic Studies of Multiphase Dispersions in Porous Media
Deadline : 30th March 2022
لینک بورسیه و جزئیات

6-Postdoctoral Fellow in Cryptography
Deadline : 31st March 2022
لینک بورسیه و جزئیات

7- Postdoctoral Fellow in Organizational Anthropology and Sustainability Research
Deadline : 31st March 2022
لینک بورسیه و جزئیات

8- Postdoctoral research fellow in computational astrophysics
Deadline : Open until Filled
لینک بورسیه و جزئیات

9-Postdoctoral Fellow in the Area of Diversity in Computer Science.
Deadline : 1st April 2022
لینک بورسیه و جزئیات

10-Postdoctoral vacancy in Scenario Modelling and Analysis for Cyber Ranges
Deadline : 2nd April 2022
لینک بورسیه و جزئیات

11-Researcher in superhydrophobic and hydrate-phobic surfaces
Deadline : 8th April 2022
لینک بورسیه و جزئیات

12- Postdoctoral Fellow Working on Metaverse
Deadline : 10th April 2022
لینک بورسیه و جزئیات

13- Researcher at the Language Acquisition and Language Processing Lab, Department of Language & Literature, NTNU
Deadline : 10th April 2022
لینک بورسیه و جزئیات

14-Postdoc vacancy within the area of Autonomous production optimization with degrading equipment
Deadline : 16th April 2022
لینک بورسیه و جزئیات

15-Postdoctoral Fellow
Deadline : 18th April 2022
لینک بورسیه و جزئیات

16-Postdoctoral Fellow in Integrated energy systems for green ports of the future
Deadline : 18th April 2022
لینک بورسیه و جزئیات

17- Postdoctoral Fellow in the field of battery technology
Deadline : 18th April 2022
لینک بورسیه و جزئیات

18- Postdoktor innen sikkerhet
Deadline : 19. april 2022
لینک بورسیه و جزئیات

19- Postdoctoral Fellow in Energy-Efficient HVAC Systems for Giga Battery Factory
Deadline : 30th April 2022
لینک بورسیه و جزئیات

20-Post Doc in Medicine and Health Science
Deadline : 1st May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

21-Postdoctoral vacancy in materials physics – Creating building blocks for atomic-scale electronics
Deadline : 15th May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *