پرش به محتوا
applytalkshow
Home
72 بورسیه دکترا در برترین دانشگاه هلند، دلف TU Delft

بیش از 72 بورسیه فول فاند دکترا (دکتری) در دانشگاه دلف Delft University of Technology (TU Delft) هلند اعلام شده است. دانشگاه دلف برترین دانشگاه هلند و یکی از بهترین دانشگاه های دنیا است.

رشته های مورد نیاز

فیزیک، زیست شناسی، علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر، ریاضیات، مهندسی مکانیک، فیزیک کاربردی، مهندسی شیمی، مهندسی هوافضا، انرژی باد، هوانوردی، طراحی صنعتی، علم مواد، میکروالکترونیک، فوتونیک، مهندسی برق، حمل و نقل، تحقیقات عملیات، کنترل، قلب و عروق محاسباتی، پزشکی، نانوفیزیک، ناوبری ماهواره ای، علم داده، ژنتیک، زیست شناسی، هوش مصنوعی، عمران، ژئوتکنیک، علوم زمین، علوم جوی، مدیریت آب، لجستیک، مهندسی دریایی، میکرو و نانو، مکاترونیک، مهندسی مخازن، مدیریت، اقتصاد، اخلاق، علوم سیاسی، یادگیری ماشین، رباتیک، سیستم های کنترل، بیوشیمی، علوم اجتماعی، صنایع، مکانیک سیالات محیطی، فیزیک آب و هوا، مهندسی هیدرولیک، مطالعات علم و فناوری، فلسفه یا اخلاق کاربردی، علوم سیاسی، مطالعات نوآوری، مهندسی پزشکی، پزشکی فنی، علوم اعصاب، علم پلیمر، جغرافیا، علوم سیستم زمین،مهندسی کنترل، برنامه نویسی پایتون، متلب، فوتونیک، جبر خطی، نظریه احتمال، آمار، مهندسی سازه، فناوری ساختمان، و رشته های مرتبط با آنها اعلام نیاز شده است.

-میزان حقوق

برای دانشجویان دکترا ماهانه قبل از کسر مالیات 2400 تا 3100 یورو می باشد (برای زندگی در هلند عالی). شرایط استخدام و مزایا در انتها متن می باشد.

– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD – Tissue-mimicking biopolymer networks based on recombinant structural proteins
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Quantum Networks
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Complex Flow of Concentrated Food Emulsions
Deadline :  1 October 2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD  in Aerothermodynamics of Innovative Solutions for Grazing Flow Heat Exchangers
Deadline : 1 October 2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD  in Wake of Dynamic Yawing Wind Turbines
Deadline : 1 October 2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Inflow of Dynamic Yawing Wind Turbines
Deadline : 1 October 2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on Numerical Boundary-Condition Modeling for Computational Aeroacoustics
Deadline : 1 October 2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD : XAI for Airspace Capacity and Flow Management
Deadline : 1 October 2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Digital Pathology in 3D
Deadline : 1st of October 2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Medical robotics system design and development
Deadline :  30 september 2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD System and Control medical robotics
Deadline :30 september 2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD  – Biomolecules as antennas
Deadline : 1 October 2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD 3D-IC for Quantum Computer
Deadline : September 30st 2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD  Developing integrated Photonics for Continuous Biosensing
Deadline :1 October 2023 
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in experimental research on semiconductor quantum computing
Deadline : 1st of October 2023.
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Railway Traffic Management and Automatic Train Operation
Deadline : 30 September 2023
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in semiconductor qubit modelling
Deadline : Open until filled
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Medical robotics system design and development
Deadline : 30 September 2023
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD  physics-based and data-driven cardiovascular system dynamics modeling
Deadline : September 30th 2023
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Quantum Nanoscience
Deadline :30 September 2023.
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD SuperGPS-2: Accurate Time-transfer Using Virtual Ultra-wideband Radio Signals
Deadline :  September 30, 2023
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD System and Control medical robotics
Deadline : 30 September 2023 
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Energy-efficient Computation-In-Memory applications
Deadline : September 30, 2023
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Signal Analysis for Biomedical Imaging
Deadline :  30th of September 2023
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Synthetic cell division
Deadline :  30-09-2023.
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Recommender Systems for Youngsters
Deadline :  29 September 2023
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Lab Testing and Benchmarking of Train-Track-Embankment-Subsoil Interaction for Numerical Modelling
Deadline :24 September 2023
View details & Apply

(28) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Adaptive/Collaborative Weather Radar Networking
Deadline :  24 September 2023
View details & Apply

(29) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in AI-based Generative Modelling for Air Transport Operations
Deadline : 24 September 2023
View details & Apply

(30) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on Electromagnetic Characterisation of Steel Surfaces for Through Process Emissivity Control
Deadline :  24 September 20
View details & Apply

(31) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Postion in Automation of Airport Ground Operations
Deadline : 24 September 2023
View details & Apply

(32) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Developing a Digital Twin for Evaluating Emission Reduction Strategies for Inland Shipping
Deadline :  21 September 2023
View details & Apply

(33) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Multi-material additive manufacturing for microfluidic medical devices
Deadline : 20 September 2023
View details & Apply

(34) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Characterization of the Origin of Vibration Nuisance at Train-Track Discontinuities
Deadline : 18 September 2023
View details & Apply

(35) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Molecular Fluid Transport in Porous Electrodes for CO2 Electrolysis
Deadline : 18 September 2023
View details & Apply

(36) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Decision Support for Power System Restoration and SCADA Recovery
Deadline : 17 September 2023
View details & Apply

(37) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Electrical Mismatch and Optical Degradation for Photovoltaic Module and Systems
Deadline : 17 September 2023
View details & Apply

(38) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Multi-fuelDeadline :16 September 2023 Combustion
Deadline :17 September 2023
View details & Apply

(39) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Subsurface Simulation under Uncertainty for Sustainable Energy Supply
Deadline : 17 September 2023
View details & Apply

(40) PhD Scholarship – Fully Funded:  Two PhD  Digital Twins for Power System Cyber Resilience
Deadline :17 September 2023
View details & Apply

(41) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Inclusive Research and Innovation in STEM
Deadline :16 September 2023
View details & Apply

(42) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD AI-based algorithms for Flexible Energy Systems | Vienna, Austria
Deadline : 15 September 2023
View details & Apply

(43) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD AI for Managing Large Fleets of Electrical Vehicles, Vienna, Austria
Deadline :15 September 2023.
View details & Apply

(44) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Design of a nuclear micro high-temperature gas-cooled reactor
Deadline : 15-09-2023
View details & Apply

(45) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Large Language Models for (Bio)Molecular Reaction Data
Deadline :  15 September 2023
View details & Apply

(46) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Modelling of Regional Criminal Vulnerability and Supply Chains
Deadline :15 September 2023 
View details & Apply

(47) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Planning of On-Demand, Rail-Based, Combined Passenger/Freight Mobility Systems
Deadline :15 September 2023
View details & Apply

(48) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Testing for Configuration as Code
Deadline : 15 September 2023
View details & Apply

(49) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Unravelling the Physics Controlling the Atlantic Meridional Overturning Circulation
Deadline : 11 September 2023
View details & Apply

(50) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on Artificial Intelligence for Onboard Spacecraft Payload Data Processing
Deadline :  8 September 2023 
View details & Apply

(51) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Ethics of Safe-and-Sustainable-by-design
Deadline :  7 September 2023
View details & Apply

(52) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Coherent Quantum Spin Dynamics
Deadline : 4 September 2023
View details & Apply

(53) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Hersendynamica van het Migraine Brein
Deadline : 4 september 2023
View details & Apply

(54) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on Self-Healing Structural Battery Composites for Aerospace Applications
Deadline : 1 September 2023
View details & Apply

(55) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Thermochemical Recycling of Waste Plastic: A promising Solution for Waste Management and Production of High Value Chemicals
Deadline : 1 September 2023
View details & Apply

(56) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Optimal Control of Multi-function Radar Tasks
Deadline :  31 August 2023
View details & Apply

(57) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Atomistic Model for Oxidation of Alloyed Steels during Annealing
Deadline : 31 August 2023
View details & Apply

(58) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Development of Metasurface Components for Snapshot Spectro-polarimetry
Deadline : 31 August 2023
View details & Apply

(59) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Digital Twin for Green Shipping
Deadline :31 August 2023 
View details & Apply

(60) PhD Scholarship – Fully Funded:    PhD Energy-based control for Brain Interface Devices
Deadline : 31 August 2023
View details & Apply

(61) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  How Sediment and Vegetation Build Coastal Dune Landscapes
Deadline :  31 August 2023
View details & Apply

(62) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD in Cutting-Edge Control Systems
Deadline : 31 August 2023
View details & Apply

(63) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD in Monitoring and Safety Verification for the Dutch Railways
Deadline : 31 August 2023
View details & Apply

(64) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  Shaping the Geometry of Uncertainty for Data-driven Control
Deadline : 31 August 2023
View details & Apply

(65) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Signal Processing for Low-resolution Digital Millimeter Wave Radars
Deadline : 31 August 2023,
View details & Apply

(66) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Super-Resolution Visualisation and Control of Cellular Dynamics
Deadline : 31 August 2023
View details & Apply

(67) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Trustworthy Machine Learning with Knowledge Utilization
Deadline : 31 August 2023
View details & Apply

(68) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Smart Nanoscopy of Biological Tissues
Deadline : 31 August 2023
View details & Apply

(69) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD in Cutting-Edge Optical Instrumentation and Control
Deadline : 31 August 2023
View details & Apply

(70) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD on Heat Management in CO2 Electrolysis
Deadline :30 August 2023
View details & Apply

(71) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Engineering Cast Glass: a Novel Casting Method that can Accommodate, Control and Predict Contamination in Recycled Cast Glass Components
Deadline : 28 August 2023
View details & Apply

(72) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD on Rethinking Glass Testing: Development of Novel Characterization Methods for Volumetric Cast Components Made of Recycled Glass
Deadline :28 August 2023
View details & Apply

شرایط استخدام و مزایا

حقوق و مزایا مطابق با قرارداد کار جمعی برای دانشگاه های هلند است. TU Delft یک بسته جبرانی قابل تنظیم، تخفیف در بیمه سلامت و عضویت ورزشی، و هزینه ماهانه کار ارائه می دهد. می توان برنامه کاری انعطاف پذیری ترتیب داد.
مالیات در هلند برای دانشجو 30 درصد میباشد. اما در دو سال اخیر طبق قانون مصوب دولت، دانشجویان اگر در دو سال اخیر 180 کیلومتر دورتر از مرز های هلند زندگی کرده باشند مالیات فقط به 70 درصد از حقوق آنها تعلق خواهد گرفت. همچنین معادل یک حقوق در انتهای سال و معادل یک حقوق در انتهای سال استخدامی برا تعطیلات (بدون اعمال مالیات) پرداخت  خواهد شد.
برای متقاضیان بین المللی، ما خدمات Coming to Delft و مشاوره شغلی شریک را ارائه می دهیم تا به شما در جابجایی شما کمک کند. یک مرکز بین المللی کودکان خدمات مراقبت از کودکان را ارائه می دهد و یک مدرسه ابتدایی بین المللی وجود دارد.

دکترا

به داوطلبان دکترا دوره استخدام اصولی 4 ساله اما در قالب 2 قرارداد کاری پیشنهاد می شود. یک قرارداد اولیه 1.5 ساله با ارزیابی رسمی پیشرفت / بدون رفتن در طی 15 ماه. به دنبال یک قرارداد اضافی برای 2.5 سال باقی مانده با فرض اینکه همه چیز خوب پیش می رود و الزامات عملکرد برآورده می شود.
حقوق و مزایا مطابق با قرارداد کار جمعی برای دانشگاه های هلند است. به عنوان کاندیدای دکترا در مدرسه تحصیلات تکمیلی TU Delft ثبت نام خواهید کرد. مدرسه تحصیلات تکمیلی TU Delft یک محیط تحقیقاتی الهام بخش با تیمی عالی از سرپرستان، کارکنان دانشگاهی و یک مربی فراهم می کند. برنامه آموزش دکترا با هدف توسعه مهارت های قابل انتقال، مرتبط با رشته و تحقیق شما انجام می شود.

TU Delft یک بسته جبرانی قابل تنظیم، تخفیف در بیمه سلامت و عضویت ورزشی، و هزینه کار ماهانه ارائه می دهد. می توان برنامه کاری انعطاف پذیری ترتیب داد. برای متقاضیان بین المللی، ما خدمات Coming to Delft و مشاوره شغلی شریک را ارائه می دهیم تا به شما در جابجایی شما کمک کند.

تی یو دلفت

دانشگاه صنعتی دلفت بر پایه های قوی بنا شده است. TU Delft به عنوان خالق آبراهه های هلندی معروف و پیشگام در بیوتکنولوژی، یک دانشگاه بین المللی برتر است که علم، مهندسی و طراحی را ترکیب می کند. این نتایج در سطح جهانی در آموزش، تحقیق و نوآوری برای مقابله با چالش‌ها در زمینه‌های انرژی، آب و هوا، تحرک، سلامت و جامعه دیجیتال ارائه می‌کند. برای نسل‌ها، مهندسان ما ثابت کرده‌اند که حل‌کننده مشکلات کارآفرینی هستند، هم در تجارت و هم در زمینه اجتماعی. ما در TU Delft از تنوع استقبال می کنیم و می خواهیم تا حد امکان فراگیر باشیم (به کد رفتار ما مراجعه کنید). ما با هم، راه حل هایی را با استفاده از فناوری تصور، اختراع و ایجاد می کنیم تا تأثیر مثبتی در مقیاس جهانی داشته باشیم. چالش. تغییر دادن. تأثیر!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *