پرش به محتوا
applytalkshow
Home
12 بورسیه فول فاند دکتری در یکی از خوبهای هلند، دانشگاه اوترخت

به بیش از 12  متقاضی برای بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه اوترخت Utrecht University هلند اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز

هوش مصنوعی یا بیوانفورماتیک، زیست شناسی مولکولی (میکرو)، زیست شناسی سیستمی، ژنتیک، علوم زمین، جغرافیای فیزیکی، مهندسی عمران، علوم داده های مکانی، علوم سیاره ای، علم داده، سم شناسی، ژئوفیزیک، ریاضیات یا فیزیک، زیست شناسی گیاهی و/یا میکروبی، بیوتکنولوژی گیاهی، یا هر علم دیگر مربوط به گیاه/میکروبی، نجوم، علوم کامپیوتر، آمار، علوم زیستی مولکولی، بیوشیمی، انسان شناسی، مطالعات توسعه، مطالعات آمریکای لاتین، جغرافیای انسانی، علوم اجتماعی محیطی، جغرافیای انسانی، حاکمیت (محیط زیست)، مدیریت دولتی، علوم سیاسی یا برنامه ریزی فضایی؛ هیدرولوژی، یادگیری ماشینی، HCI و یا رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

میزان حقوق قبل از کسر مالیات در سال اول 2400 یورو و در سال آخر 3200 یورو خواهد بود. مالیات در هلند برای دانشجو 30 درصد میباشد. اما در دو سال اخیر طبق قانون مصوب دولت، دانشجویان اگر در دو سال اخیر 180 کیلومتر دورتر از مرز های هلند زندگی کرده باشند مالیات فقط به 70 درصد از حقوق آنها تعلق خواهد گرفت. همچنین معادل یک حقوق در انتهای سال و معادل یک حقوق در انتهای سال استخدامی برا تعطیلات (بدون اعمال مالیات) پرداخت  خواهد شد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  Three PhDs in AI for the Life Sciences (0.8 – 1.0 FTE)
Deadline : 2 October 2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:   on novel approaches to eradicate mobile genetic elements encoding antimicrobial resistance
Deadline : 13 September 2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:   Fully funded PhD in Global river morphology classification
Deadline :30 September 2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD candidate or Postdoctoral researcher Prevention of Occupational Diseases
Deadline : 31 October 2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD in Solid Earth Geophysics (4 years)
Deadline : 1 September 2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  on Harnessing the Potato Soil Microbiome Potential for Crop Resilience
Deadline : 15 September 2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in gravitational-wave astrophysics
Deadline : 14 September 2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  Elucidate the Molecular Mechanism of Signal Peptide Cleavage
Deadline :28 August 2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  Countering urban violence: community resilience, public security, and urbanism in Medellín, Colombia
Deadline : 4 September 2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  on Governance for more resilient landscapes in Dutch sandy soils
Deadline : 15 September 2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  Water-carbon-nutrient dynamics for more resilient landscapes in Dutch sandy soils
Deadline : 15 September 2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  Generative AI Art
Deadline : 28 August 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *