پرش به محتوا
applytalkshow
Home
14 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه اومئا Umea، سوئد

14بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه اومئا Umea، سوئد اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

جامعه شناختی، روانشناختی، شبیه سازی اجتماعی، شیمی، بیوشیمی، هوش مصنوعی، رشته جراحی، علوم محاسباتی، یادگیری ماشین، ویروس شناسی، فیزیک، علوم محیطی، علوم سیاسی، و یا رشته های مرتبط با آنها.

-میزان حقوق

35 تا 39 هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Computing Science with focus on social simulations and games
Deadline : 2023-09-15
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student  in chemistry with a focus in structural biology
Deadline :2023-09-08
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD student in Computing Science with focus on Software Security
Deadline : 2023-08-31
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in medical sciences, surgery
Deadline :2023-08-28
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Computing Science or Computational Science and Engineering with focus on Machine Learning for Software Security
Deadline : 2023-08-20
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in medical science with a focus on virology
Deadline : 2023-08-20
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD-student in Sociology
Deadline : 2023-08-16
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Experimental Physics
Deadline : 2023-08-15
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student
Deadline :2023-08-14
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in chemistry with a focus on environmental chemistry
Deadline : 2023-08-10
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in environmental science with focus on cumulative effects of environmental impacts in the Arctic
Deadline : 2023-08-09
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in political science
Deadline : 2023-08-01
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD-student: chemistry with a focus on environmental chemistry
Deadline : 2023-07-31
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded: 1-2 PhD students in Computing Science with a focus on Distributed Cloud Computing
Deadline : 2023-07-30
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *