پرش به محتوا
applytalkshow
Home
13 بورسیه فوق دکتری انستیتو سلطنتی کارولینسکای سوئد

بیش از 13 بورسیه فوق دکتری در مؤسسه سلطنتی پزشکی کارولینسکا سوئد؛ یکی از بزرگ‌ترین دانشگاههای علوم پزشکی اروپا اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

فرآیندهای آب و هوایی، مدل‌سازی، تأثیرات انسانی، آب و هوا شناسی، علوم محیطی،نجوم، فیزیک، کوانتوم، شیمی، مواد، محیط زیست، مهندسی دریا، جغرافیا، تاریخ، علوم زمین، علوم زیستی-زمین، علوم زیستی مولکولی، زیست شناسی سلولی مولکولی، زیست شناسی یکپارچه و عفونت و ایمونوبیولوژی، بیوژئوشیمیایی، و رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

36 تا 41 هزار کرون سوئد به اضافه مزایا به صورت ماهانه.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow for Climate Research (4)
Deadline : 11/08/2023
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Chemical Alternatives Assessment
Deadline : 06/08/2023
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Transient Astrophysics with LSST
Deadline :15/08/2023
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Gravitational Quantum Physics
Deadline :06/08/2023
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Materials Chemistry
Deadline :  30/07/2023
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Baltic Sea Research with focus on greenhouse gas and aerosol fluxes
Deadline : 27/08/2023
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in mapping landscapes for improved modelling of permafrost carbon cycle
Deadline :  01/09/2023
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctor in in-situ-data och remote sensing for soil health assessment
Deadline :04/09/2023
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Molecular Biosciences
Deadline :  24/08/2023
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in Molecular Biosciences
Deadline :  24/08/2023
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in ocean and fjord modelling with focus on the northern Greenland ice sheet margin
Deadline : 11/08/2023
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoktor i biogeokemisk modellering av Östersjön
Deadline : 03/09/2023
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Fellow in biogeochemical modelling of the Baltic Sea
Deadline : 03/09/2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *