پرش به محتوا
applytalkshow
Home
41 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه گنت بلژیک

41 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه گنت Ghent University بلژیک اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز دانشگاه گنت بلژیک

مهندسی عمران، مهندسی فراساحل، اقیانوس شناسی فیزیکی، علوم زیستی، بیوانفورماتیک، زیست شناسی سیستم، مطالعات انگلیسی، روانشناسی، زبان شناسی کاربردی، مهندسی مکانیک، مهندسی نساجی، علم مواد، آشنا به مکانیک مواد، بیوشیمی، بیوتکنولوژی، علوم زیست پزشکی، مهندسی زیست علوم، علوم دامپزشکی، فارماکولوژی، حقوق، دامپزشکی، علوم کامپیوتر، مهندسی برق، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم بهداشتی، جغرافیا، مطالعات جمعیت، روانشناسی، قانون، ICT، پزشکی، جرم شناسی، علوم ایمنی، ریاضی، تجربه مدلسازی مکانیکی اجزا محدود، هوش مصنوعی، تجربه در مدل‌های محاسباتی مکانیسم‌های جفت نورون اولتراسوند (کانال‌های یونی حساس به مکانیسم، خمش غشا ناشی از نیروی تشعشع، کاویتاسیون درون غشایی، مهندسی صنایع، یادگیری ماشین، بیوشیمی، زبان شناسی، ادبیات، زبان شناسی محاسباتی، تاریخ، علوم بهداشتی، علوم دارویی، ارتوپدگوژی، IEOR یا مهندسی بازرگانی، شیمی، فناوری مهندسی شیمی، مهندسی شیمی، مطالعات انگلیسی، زبان شناسی کاربردی  و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق دکتری در دانشگاه گنت بلژیک

23469 یورو تا 39716 یورو در سال.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Student in Urban areas
Deadline : Aug 20, 2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline : Jul 10, 2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student that you will run listening experiments
Deadline : Jul 10, 2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student for a research project on textile modelling and characterization
Deadline : Sep 30, 2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student to study the regulatory landscape of genes involved in neurodevelopmental disorders (NDDs).
Deadline : Jul 31, 2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in Avian influenza (AI)
Deadline : Jul 31, 2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral fellow in Law and Diversity
Deadline : Jun 30, 2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in the field of acoustics and photonics for biomedical research
Deadline :Jul 31, 2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student focuses on gut immunology and oral vaccine development
Deadline : Aug 01, 2023
vView details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Studento work on sensor fusion for object detection and scene analysis
Deadline :Jun 30, 2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student focusses on foodborne parasitic zoonoses
Deadline :Jul 08, 2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student to develope implications of involuntary immobility
Deadline : Jun 27, 2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral fellow
Deadline :Jul 07, 2023 
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student related to Genomics
Deadline : Jun 30, 2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline : Jun 30, 2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral fellow
Deadline : Jul 15, 2023
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD study on the topic of “increased foresight capacity for civil security
Deadline : Jul 02, 2023
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline :Sep 30, 2023
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student on telecommunication network algorithms
Deadline : Sep 30, 2023
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student for a research project on textile modelling
Deadline : Sep 30, 2023
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in sign languages
Deadline :Jul 23, 2023
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in Psychopathology and Affective Neuroscience Lab
Deadline : Jul 16, 2023
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline :Jun 30, 2023
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student to investigate more advanced techniques based on complex network theory and random graph theory
Deadline : Jun 25, 2023
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in computer science, artificial intelligence, data science and STEM
Deadline :Aug 31, 2023
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:  Ph.D. in stimulating environment with a focus on data-efficient machine learning
Deadline :Jun 30, 2023
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD students in biophysical modeling
Deadline : Jun 21, 2023
View details & Apply

(28) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD and/or postdoc candidates with a background in photonics and an interest in machine learning
Deadline : Aug 01, 2023
View details & Apply

(29) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD to investigate HEAT SHOCK FACTORS (HSF) transcription factors and how they are involved in shoot regeneration from callus
Deadline :Aug 01, 2023
View details & Apply

(30) PhD Scholarship – Fully Funded:    PhD to perform research in the field of computational linguistics at the LT3 – Language and Translation Technology Team at the Department of Translation, Interpreting and Communication at Ghent University
Deadline : Aug 29, 2023
View details & Apply

(31) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD Student
Deadline : Jul 31, 2023
View details & Apply

(32) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD research on data science and internet technology
Deadline : Aug 31, 2023
View details & Apply

(33) PhD Scholarship – Fully Funded: 5 PhD Candidates who will be working within the project ‘Rethinking emergency from a legal historical perspective
Deadline : Aug 31, 2023
View details & Apply

(34) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD research on “Opioid-related social stigma in the context of chronic pain
Deadline :Jul 12, 2023
View details & Apply

(35) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in translational research into the pathogenesis of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
Deadline : Jun 30, 2023
View details & Apply

(36) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Student focuses its research on internet technologies and data science.
Deadline : Aug 31, 2023
View details & Apply

(37) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Student in technology to visualize root responses to external phosphate conditions in real-time
Deadline : Aug 15, 2023
View details & Apply

(38) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Student in the field of immunology, rhinology and mucosal immunology
Deadline : Jul 03, 2023
View details & Apply

(39) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Student in Industrial Catalysis and Adsorption Technology (INCAT)
Deadline : Jun 21, 2023
View details & Apply

(40) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD investigates the underlying molecular processes that are the cause for heat inflicted loss of fertility, and in this context
Deadline :Aug 01, 2023 
View details & Apply

(41) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD  in understanding accents: the intelligibility of regional and non-native accents to English as a Foreign Language learners’, funded by the Research Foundation – Flanders (FWO)
Deadline : Jul 10, 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *