پرش به محتوا
applytalkshow
Home
17 بورسیه فول فاند دکتری انستیتو سلطنتی کارولینسکای سوئد

اعلام 17 بورسیه فول فاند دکتری در مؤسسه سلطنتی پزشکی کارولینسکا سوئد؛ یکی از بزرگ‌ترین دانشگاههای علوم پزشکی اروپا است

رشته ای مورد نیاز

در حوزه های ژنتیک، زیست شناسی، زیست پزشکی، علوم اعصاب، کشت سلولی پستانداران، بیوشیمی، وسترن بلات، رسوب ایمنی، qPCR، جهش‌زایی مستقیم، بیوتکنولوژی، تحقیقات سرطان سینه، کشت سلول سرطانی، کووید-19 و سلامت روان، ژنوم نورون ها، فیزیولوژی، فارماکولوژی، آسیب شناسی محاسباتی، آمار زیستی، بیوانفورماتیک، علوم بهداشت، قلب عروقی، پزشکی، داروسازی، تصویربرداری و یا رشته های مرتبط با آنها.

-میزان حقوق

۲۲ تا ۳۲ هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student – Single cell analysis of the developing and aging inner ear
Deadline : 22.Aug.2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral (PhD) student in Neuroplasticity and regeneration
Deadline : 15.Jul.2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral (PhD) student in Virus-Host interactions
Deadline : 15.Jul.2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral (PhD) student in Molecular Aging
Deadline :13.Jul.2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  The PhD student joining our team will have the opportunity to develop innovative 3D imaging techniques under expert supervision.
Deadline : 30.Jun.2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral (PhD) student in Translational Breast cancer research
Deadline : 27.Jun.2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral studies in RNA-mediated DNA repair in cancer
Deadline : 23 jun 2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral (PhD) student in research on Covid-19 and mental health
Deadline : 22.Jun.2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral (PhD) student in genomic analyses of neurons
Deadline : 21.Jun.2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral (PhD) student  in Translational Cancer Metabolism
Deadline : 21.Jun.2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in computational pathology
Deadline :16.Jun.2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral (PhD) student in the project “Untangling mechanisms underlying mechano-translation”
Deadline : 15.Jun.2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doktorandplats Forskarskolan i hälsovetenskap (FiH)
Deadline : 14/6/2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Biostatistics
Deadline : 13.Jun.2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral (PhD) student in Uremia-induced cardiovascular complications and potential for novel therapeutics
Deadline : 12.Jun.2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in tumor evolution and drug resistance
Deadline : 12.Jun.2023
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral (PhD) student in Multi-scale modelling and multimodal brain imaging in Parkinson’s disease
Deadline : 12.Jun.2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *