پرش به محتوا
applytalkshow
Home
23 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه لوند، سوئد

23 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه لوند، اسکانیا، Lund University سوئد اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های مختلف اعم از علوم طراحی، دینامیک، مهندسی مکانیک، علوم کامپیوتر، مهندسی برق، فناوری اطلاعات،مهندسی پزشکی، میکرب شناسی، میکروبیولوژی، فیزیک، زیست شناسی محاسباتی، شیمی، بیوفیزیک، مطالعات رسانه و ارتباطات، ارتباطات استراتژیک و دفاع روانی، حافظه بالینی، بیماری های عصبی، زیست‌شناسی سلولی و حیوانی، پزشکی، زیست پزشکی، زیست شناسی مولکول، بیوشیمی، بیوتکنولوژی، زیست شناسی مهندسی، زیست شناسی، سلول های خورشیدی، شیمی معدنی، نجوم، فیزیک، علوم زمین، شیمی، ریاضیات، علوم محیطی، علوم انسانی، الهیات، محیط زیست، علوم نانو مهندسی، یا رشته های مرتبط با آنها.

-میزان حقوق

۲۲ تا ۳۲ هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Packaging Logistics with focus on logistics and retail
Deadline : 13.Aug.2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Student on Transformative Innovation in the periphery
Deadline : 13.Aug.2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Physics; Experimental attosecond studies of small quantum systems
Deadline : 31.Jul.2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Computer Science
Deadline : 31.Jul.2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  Two doctoral students in Electrical Engineering towards Digital Hardware for 6G
Deadline : 30.Jun.2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Biomedical Engineering (biomechanics)
Deadline : 23.Jun.2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Applied Microbiology: Microbiomes of Drinking Water
Deadline : 22.Jun.2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in theoretical physics with specialization in computational biology
Deadline : 16.Jun.2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Biophysical Chemistry
Deadline : 15.Jun.2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in experimental cardiovascular research
Deadline : 15.Jun.2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in MKV, Strategic Communication and Psychological Defence
Deadline : 15.Jun.2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  Phd Student in MKV with focus on strategic communication
Deadline : 15.Jun.2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD  Clinical Memory
Deadline : 14.Jun.2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in biochemistry
Deadline : 13.Jun.2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Inorganic Chemistry
Deadline : 12.Jun.2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Student in Organic Chemistry
Deadline : 09.Jun.2023
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral  in medical sciences with focus on public health
Deadline : 09.Jun.2023
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Electrical Engineering towards cryptology
Deadline : 07.Jun.2023
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  Three doctoral students within the doctoral school Early Languages, Digital Philology (DigPhil)
Deadline : 07.Jun.2023
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in environmental science
Deadline : 07.Jun.2023
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Inorganic Chemistry with focus on TEM
Deadline : 06.Jun.2023
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Electrical Engineering towards distributed massive MIMO communication
Deadline :06.Jun.2023
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Physics within synthesis and characterization of nanowire based solar cells
Deadline : 06.Jun.2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *