پرش به محتوا
applytalkshow
Home
23 بورسیه فول فاند دکترا در برترین دانشگاه دانمارک؛ دانشگاه کپنهاگن

به بیش از 23 متقاضی برای بورسیه فول فاند (کاور شهریه + هزینه زندگی) دکتری در دانشگاه کپنهاگن (University of Copenhagen) دانمارک اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز

ریاضی، فیزیک، علوم محیطی، ژئوشیمی، علوم خاک، متابولیسم مولکولی، علوم اجتماعی کمی، اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی، علوم رفتاری، آموزش، روانشناسی، علوم داده (اجتماعی)، علوم کامپیوتر، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، سیستم های پیچیده، نقشه برداری، حفاظت از موج طوفان، روابط بین الملل، مردم شناسی، جغرافیا، مطالعات علم و فناوری، الهیات، فلسفه، زیست شناسی، بوم شناسی، فیزیک خاک، شیمی، زیست شناسی، کشاورزی، زراعت، زیست شناسی، خاک، علوم محیطی، پزشکی هسته ای، علوم بهداشتی، پزشکی، داروخانه، ژنومیک تنوع زیستی، کوانتوم، علم گیاه، مهندسی معدن، مهندسی مواد، محیط زیست، زیست شناسی، بیوانفورماتیک، Dataflow، اکولوژی گیاهی، اندازه گیری VOC، جنگلداری، پزشکی، مهندسی شیمی، علوم گیاهی، بیوشیمی، شیمی محیطی، سنگ شناسی دگرگونی، و یا رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

20 تا 24 هزار کرون دانمارک به اضافه مزایا به صورت ماهانه.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Fertilization and Climate Change
Deadline : 1 June 2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Molecular Biophysics
Deadline : 29-05-2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in cybersecurity and care
Deadline : 26 May 2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Formal Verification
Deadline : 15 May 2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Plant Ecology
Deadline : 14th May 2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in forest carbon stock and resource modelling
Deadline :  12 May 2023,
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Cardiac Electrophysiology at the Department of Biomedical Sciences Faculty of Health and Medical Sciences University of Copenhagen
Deadline :  8 May 2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Project in methane capture with cyclodextrins
Deadline :  8 May 2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Plant Nutrition
Deadline : 7 May 2023,
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD-student in metamorphic petrology
Deadline : 7 May 2023,
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Experimental Quantum Matter
Deadline : 7 May 2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Biodiversity Genomics
Deadline :  3 May 2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Protein Analytical Chemistry at the Department of Pharmacy
Deadline : 3 May 2023, 
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Respiratory Physiology at the Department Biomedical Sciences
Deadline : 1 May 2023,
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Optimization of biochar properties for maximum reduction of N2O emissions
Deadline : 1 May 2023,
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Modelling of Greenhouse Gas Emissions from Mineral and Organic Fertilisers
Deadline : 1st of May 2023,
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Fellow, Theology, University of Copenhagen
Deadline : 1 May 2023 
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship at the Department of Political Science, University of Copenhagen (UCPH): The Future of Humanitarian Design
Deadline : 1st May 2023
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD scholarship at the Department of Anthropology, University of Copenhagen (UCPH)
Deadline : 01/05/2023.
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Scholarship (3 years, full time) in Social Data Science at University of Copenhagen (Denmark)
Deadline : 01-05-2023
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Molecular Metabolism
Deadline : 30 April 2023
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  A PhD fellowship in Fate of Nanofertilisers in Soils
Deadline : 30th of April, 2023,
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD fellowship in Physics of Life
Deadline : 30 April 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *