پرش به محتوا
applytalkshow
Home
17 بورسیه پست داک در دانشگاه چالمرز سوئد با حقوق عالی

بیش از 17 بورسیه فوق دکتری (پست داک) در دانشگاه چالمرز اعلام شده است. چالمرز دومین دانشگاه برتر سوئد و از دانشگاه های عالی دنیا می باشد.

رشته های مورد نیاز

شیمی، علم مواد، فیزیک، مهندسی مکانیک، فیزیک نظری، فیزیک کاربردی، نانوتکنولوژی، مهندسی هوافضا، مهندسی برق، فیزیک مهندسی، ریاضیات کاربردی، علوم کامپیوتر، کنترل، حمل و نقل، مطالعات زیست محیطی، علم پایداری،زمین شناسی، بوم شناسی سیاسی، شیمی فیزیک، بیوشیمی، شیمی بیوفیزیکی، اپتیک، علوم نانو، بیوتکنولوژی، مهندسی زیستی، میکروبیولوژی، مصنوعی/سیستم‌ها/زیست‌شناسی مولکولی، نانوتکنولوژی، آزمایشات نوری و نانوفوتونیکی، سیستم های انرژی، اقتصاد، علوم داده، علوم اجتماعی و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق برای محقق پست داک

36 تا 41 هزار کرون سوئد به اضافه مزایا به صورت ماهانه.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Graphene related materials for sodium ion battery
Deadline : May 1, 2023
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in particulates from renewable Gasoline in GDI engines
Deadline : 2023-05-01
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in theory of open quantum systems/nonlinear quantum optomechanics
Deadline : April 30, 2023
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in experimental superconducting quantum computing
Deadline : 30 April 2023
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Industrial Postdoc Stability & Controls Engineer
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in supply-chain policies for deforestation-free landscapes
Deadline : 2023-04-30
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in optical spectroscopy
Deadline : 30 April, 2023
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc  in single molecule biophysics analysis of DNA repair
Deadline : 30, April, 2023
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc – AI-assisted design of quantum optomechanical devices
Deadline : 30 April, 2023
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in industrial biotechnology and yeast engineering
Deadline : 30 April 2023
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Emergent 2D Quantum Materials for Spin-Orbit Torque Technology
Deadline : April 28, 2023
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc: Operando Spectroscopist – Next Generation Batteries
Deadline : April 24, 2023
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc: advanced operando diffraction of Na-ion battery high entropy alloy anodes
Deadline : April 24, 2023
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc: Molecular level modeling / AI / ML – Next Generation Batteries
Deadline : April 24, 2023
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Computational Catalysis
Deadline : April 23, 2023
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Applications of optical metasurfaces
Deadline : April 20, 2023
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post-doc in modeling renewable energy systems
Deadline : 2023-04-20
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *