پرش به محتوا
applytalkshow
Home
70 بورسیه دکتری در یکی از دانشگاه های برتر سوئد استکهلم پارت 1

بیش از 70 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه استکهلم Stockholm University سوئد اعلام شد.

لینک پارت دوم

رشته های مورد نیاز

بیوشیمی، فیزیک، فیزیک شیمی، اشعه ایکس محلول های الکترولیت، تاریخ ادیان تخصص در معارف اسلامی، قوم شناسی، تاریخ ادیان، مطالعات هویتیتی، باستان شناسی، باستان شناسی علمی، ریاضیات، تاریخ، آوایی، زبان شناسی، زبان اشاره، مطالعات اسلاو و بالتیک، فنلاندی، هلندی و آلمانی، آموزش و یادگیری با تخصص در هنر، علوم انسانی، آموزش علوم اجتماعی، تعلیمات دینی با گرایش معارف اسلامی، علوم کامپیوتر و سیستم، هوش مصنوعی، دیجیتال دوقلو، شیمی مواد، زبان شناسی عاشقانه، علوم زیستی مولکولی، علوم محیطی، آمار، تاریخ اندیشه ها با گرایش اندیشه سیاسی، روابط بین الملل با گرایش به سیاست زیست محیطی، بوم شناسی، بیوانفورماتیک، علوم جوی و اقیانوس شناسی، داده های ماهواره ای متمرکز، آب و هوا، شیمی ارگانیک، کوانتومی، ستاره شناسی، نجوم، علم پایداری، پایش و ارزیابی ریسک منابع آب سوئد، جغرافیای فیزیکی و رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

28 تا 34 هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Biochemistry (MSCA COFOUND project PRISMAS)
Deadline : 2 May 2023.
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in Experimental Characterization of CO2 Reduction Mechanism by Non-linear and X-ray Spectroscopies (MSCA COFUND project PRISMAS)
Deadline : 2 May 2023.
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Chemical Physics: Experimental X-ray Science of Electrolyte Solutions (MSCA COFUND project PRISMAS)
Deadline : 2 May 2023.
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in the History of religions specialization in Islamic studies
Deadline : 15 April 2023.
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  (2)PhD student in archaeology, Scientific Archaeology
Deadline : 2023-04-15.
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  (2) PhD student in Mathematics
Deadline : 24 April 2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  (2) PhD students in History
Deadline : 15 April 2023.
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Phonetics
Deadline : 15 april 2023.
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Sign language
Deadline : 15 april 2023.
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Finnish
Deadline : 15 April 2023.
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Materials Chemistry (MSCA COFUND project PRISMAS)
Deadline : 2 May 2023.
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Romance Languages
Deadline : 15 April 2023.
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Romance Linguistics
Deadline : 15 April 2023.
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Materials Chemistry (MSCA COFUND project PRISMAS)
Deadline : 2 May 2023.
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Computer and Systems Sciences, with focus on Data Science
Deadline : 15 April 2023.
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD student in Computer and Systems Sciences, with focus on AI and Digital Twin
Deadline : 15 April 2023.
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Religious education with a specialization in Islamic studies
Deadline : 17 April 2023.
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  3-4 PhD students in Teaching and learning with Specialisation in Arts, Humanities, and Social Science Education
Deadline :17 April 2023
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Computational Mathematics
Deadline : 24 April 2023
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  (3-4) PhD students in language education
Deadline : 17 April 2023.
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Scientific Archaeology
Deadline : 15 April 2023.
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in mathematical statistics
Deadline : 24 April 2023
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Materials Chemistry (MSCA COFUND project PRISMAS)
Deadline : 2 May 2023.
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Environmental Science focusing on Microbiome of aquatic organisms in ecotoxicological context
Deadline : 24 April 2023
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Environmental Science focusing on modelling plastic in the environment
Deadline : 24 April 2023
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student i Statistics
Deadline : 25 April 2023
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded: (2) PhD students in the History of ideas with a specialization in political thought
Deadline : 10 May 2023
View details & Apply

(28) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Environmental Science focusing on atmospheric aerosol-cloud-precipitation interactions
Deadline : 30 April 2023
View details & Apply

(29) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in International Relations with orientation towards Environmental Politics
Deadline : June 10th, 2023.
View details & Apply

(30) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in International Relations
Deadline : June 10th, 2023.
View details & Apply

(31) PhD Scholarship – Fully Funded:  (2) PhD student in Environmental Science focusing on nontarget mass spectrometry
Deadline : 7 May 2023
View details & Apply

(32) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Ecology
Deadline : 23 April 2023
View details & Apply

(33) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Biochemistry
Deadline : 23 April 2023.
View details & Apply

(34) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Biochemistry
Deadline : 23 April 2023.
View details & Apply

(35) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Bioinformatics
Deadline : 23 April 2023.
View details & Apply

(36) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Bioinformatics
Deadline : 23 April 2023.
View details & Apply

(37) PhD Scholarship – Fully Funded: (1-2) PhD student in Biochemistry
Deadline : 23 April 2023.
View details & Apply

(38) PhD Scholarship – Fully Funded:  (1-2) PhD student in Biophysics
Deadline : 23 April 2023
View details & Apply

(39) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in in Atmospheric Sciences and Oceanography, focus satellite data
Deadline : 23 April 2023.
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *