پرش به محتوا
applytalkshow
Home
25 فلوشیپ فول فاند فوق دکتری در بهترین دانشگاه صنعتی سوئد KTH

25 بورسیه فول فاند پست دکتری در بهترین دانشگاه صنعتی سوئد KTH اعلام شده است.

حوزه های مورد نیاز

مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی، مهندسی رباتیک، مهندسی مکانیک، آمار ، ریاضی،فیزیک، نجوم، شیمی، مهندسی شیمی، ژئوشیمی، بیوشیمی مهندسی پلیمر، مهندسی مواد، مهندسی برق و الکترونیک،کانکتومیک، ژنتیک، زیست شناسی، زیست شناسی مولکولی، آنزیم شناسی، بیوتکنولوژی، میکروسکوپ نوری، DIC، تصویر دیجیتال، مهندسی انرژی، مهندسی کشتی، مهندسی پزشکی و رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

28 تا 34 هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdocs in Networked Systems for Machine Learning
Deadline : 17.Apr.2023
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in machine learning in severe accident modeling and risk analysis
Deadline : 31.Mar.2023
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdocs in robotics
Deadline : 31.Mar.2023
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Mathematical Statistics at MedTechLabs
Deadline : 31.Mar.2023
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in space physics
Deadline : 31.Mar.2023
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Mathematical Statistics at MedTechLabs
Deadline : 31.Mar.2023
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc (WISE) Wood modification towards hierarchical catalyst
Deadline : 31.Mar.2023
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Analog CMOS Ising Machines
Deadline : 31.Mar.2023
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Causal AI for Mobility Behavior Analysis
Deadline : 31.Mar.2023
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in spatiotemporal PET image reconstruction for motion correction
Deadline : 27.Mar.2023
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Postdoc in Image processing of high-dimensional brain imaging data
Deadline :23.Mar.2023
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Researcher in processing of lignocellulose materials- KTH and Chalmers
Deadline : 20.Mar.2023
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdocs in regulation of carbon fixation and photosynthesis
Deadline :20.Mar.2023
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in advanced control of unstable hydrofoil boats
Deadline : 16.Mar.2023
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in urban and regional studies, focus on regional planning
Deadline : 15.Mar.2023
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in discovery & characterisation of microbial target enzymes
Deadline : 15.Mar.2023
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Lightsheet microscopy
Deadline :13.Mar.2023
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoktor inom experimentell mekanik för biokompositer
Deadline :2023-03-13
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in modeling of large-scale energy systems
Deadline :13.Mar.2023
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in functional and biobased polymer materials
Deadline :13.Mar.2023
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in radionuclide sorption to cement
Deadline : 13.Mar.2023
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in quantum technology to study entanglement in quantum circuits
Deadline :13.Mar.2023
View details & Apply

(23) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in biomedical fluid dynamics focused on artificial organ support
Deadline :09.Mar.2023
View details & Apply

(24) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in biomedical and experimental fluid mechanics
Deadline :09.Mar.2023
View details & Apply

(25) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Doctoral student in High-entropy magnetocaloric materials
Deadline :09.Mar.2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *