پرش به محتوا
applytalkshow
Home
31 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه لاند سوئد

بیش از 31 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه لاند Lund University سوئد اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های طراحی صنعتی: افق های هنری در طراحی، فیزیک، مغناطیس، شیمی آلی، جغرافیای انسانی، فیزیک هسته ای، ریاضیات مهندسی، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، حقوق، علوم اعصاب، آمار، زیست شناسی کمی، فیزیولوژی، زیست شناسی سلولی مولکولی، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، فیزیک مهندسی، مهندسی برق، مهندسی پزشکی، علوم کامپیوتر، ریاضیات مهندسی، یا مهندسی اطلاعات و ارتباطات، علوم انرژی، شیمی معدنی، زمين شناسي، مهندسی مواد، مهندسی برق صنعتی، مهندسی مواد، زیست پزشکی، کشاورزی، سنجش از دور نوری پوشش گیاهی، اکولوژی انسانی، اقتصاد بوم شناختی، بوم شناسی سیاسی، مهندسی، ساختمان و فناوری محیط زیست، شیمی بیوفیزیکی، فناوری پلیمر و یا رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

۲۲ تا ۳۲ هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Industrial Design: Artistic Horizons in Design
Deadline : 31.Mar.2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Physics, within the discipline of generation and characterization of magnetic nanocomposite materials
Deadline : 27.Mar.2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral student in organic chemistry
Deadline : 26.Mar.2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Physics within modelling of molecular motors
Deadline : 23.Mar.2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  1-2 Doctoral studentships in Human Geography
Deadline : 20.Mar.2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Physics; Nuclear Physics
Deadline : 17.Mar.2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Solid Mechanics with focus on material behaviour of future packaging materials
Deadline : 16.Mar.2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student for a doctor of laws degree
Deadline : 15.Mar.2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in neuroscience
Deadline : 14.Mar.2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in quantitative biology
Deadline : 14.Mar.2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Diabets – Islet pathophysiology
Deadline : 10.Mar.2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Electrical Engineering with focus on nanoelectronics and electromagnetics
Deadline : 08.Mar.2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Energy Sciences with focus on flexible power generation and cogeneration
Deadline : 07.Mar.2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Mathematical Physics; Correlated materials beyond dynamical mean-field theory
Deadline : 06.Mar.2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Inorganic Chemistry – Green and Sustainable Materials Chemistry
Deadline : 05.Mar.2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in planetary geoscience
Deadline : 31.Mar.2023
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Industrial Design: Future Pathways in Design Education
Deadline : 31.Mar.2023
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Student in Synthetic Organometallic Chemistry
Deadline : 05.Mar.2023
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral student in Industrial Electrical Engineering with focus on decarbonization of regional rail
Deadline : 02.Mar.2023
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Energy Sciences with focus on decarbonization of regional rail
Deadline : 02.Mar.2023
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD at the Department of Experimental Medical Science
Deadline : 01.Mar.2023
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in organic chemistry
Deadline : 01.Mar.2023
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Automatic Control with focus on real-time cloud
Deadline : 01.Mar.2023
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in remote sensing of agriculture
Deadline : 01.Mar.2023
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Sustainability science; The project responds to FORMAS’ call for integrated knowledge of climate change,ecosystems andsociety, and addresses the need for in-depth study of the human-nature relationship by crossing boundariesbetween different research fields ecosystem services and valuation, political ecology and glaciology.
Deadline : 01.Mar.2023
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Building Physics with a focus on Building and Energy Modelling
Deadline : 28.Feb.2023
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Biology
Deadline : 28.Feb.2023
View details & Apply

(28) PhD Scholarship – Fully Funded:  Two doctoral students in Electrical Engineering with focus on processor platforms for machine learning
Deadline : 27.Feb.2023
View details & Apply

(29) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Biophysical Chemistry
Deadline : 26.Feb.2023
View details & Apply

(30) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral student in polymer chemistry with a focus on alkaline electrolysis membranes for hydrogen production
Deadline : 26.Feb.2023
View details & Apply

(31) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in polymer chemistry with a focus on fuel cell membranes
Deadline : 26.Feb.2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *