پرش به محتوا
applytalkshow
Home
33 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه فوق العاده KIT آلمان

بیش از 33 بورسیه فول فاند دکتری (دکترا) در KIT (مؤسسه فناوری کارلسروهه) آلمان در حوزه های مهندسی و علوم پایه در دوره های سه الی چهار ساله اعلام شده است. KIT از دانشگاه های فوق العاده آلمان می باشد.

حوزه های مورد نیاز

علوم مهندسی از جمله  کامپیوتر،  مهندسی صنایع، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، علوم کامپیوتر، مهندسی میکروسیستم، ساخت و تولید، مهندسی شیمی، فناوری اطلاعات، مهندسی فرآیند، فناوری انرژی، فناوری اطلاعات، ریاضیات کاربردی، فیزیک، مهندسی مواد، بیولوژی، شیمی، مکاترونیک، فیزیک، علم مواد، شبکه بی سیم، کنترل خودکار، ریاضیات، معماری سخت افزار، کاوش فضای طراحی، سیستم، زبان و ادبیات آلمانی، کسب و کار در ریاضیات، کسب و کار در علوم کامپیوتر، بیزینس، مهندسی پزشکی، علم داده، علوم محیط زیست، فناوری میکروسیستم، شیمی ارگانیک آلی، هواشناسی، جغرافیا، ژئوانفورماتیک، تکنولوژی و صنایع غذایی، اقتصاد و رشته های مورد ارتباط آنها

بعضی از بورسیه ها نیازمند به زبان آلمانی می باشد. 

-میزان حقوق خالص

دستمزد بر اساس توافقنامه دستمزد خدمات ملکی در TV-L E13، بسته به تحقق الزامات حرفه ای و شخصی، رخ می دهد. معمولا (بعد از کسر مالیات) 1600 تا 2400 یورو به صورت ماهانه بر اساس ساعت کاری آلمان به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین بورسیه ها

(01) PhD Degree – Fully Funded:  Research associate (f/m/d) in the field of air systems for gas turbines and aircraft engines
Deadline: 01/30/2023
View details & Apply

(02) PhD Degree – Fully Funded:  CAEaddFert – Development of a virtual test bench for components for additive manufacturing (AM)
Deadline: 12/31/2022
View details & Apply

(03) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Students / Research Assistants (f/m/d) Research Training Group Computational Nanoscience
Deadline: January 31, 2023
View details & Apply

(04) PhD Degree – Fully Funded:  Researcher (f/m/d) in the research group Cooperative Autonomous Systems
Deadline: 12/31/2022
View details & Apply

(05) PhD Degree – Fully Funded:  Employee (f/m/d) in science on the subject of AI to enable versatile energy storage production for electromobility
Deadline: 03/30/2023
View details & Apply

(06) PhD Degree – Fully Funded:  Employee (f/m/d) in science on the subject of additive manufacturing: First Time Right through innovative sensor technology
Deadline: 03/30/2023
View details & Apply

(07) PhD Degree – Fully Funded:  Employee (f/m/d) in science in the field of process engineering or chemical engineering
Deadline: 01/09/2023
View details & Apply

(08) PhD Degree – Fully Funded:  Development of approaches for the rapid maturation of immature manufacturing processes using the example of robot-based forming of thermoplastic composites
Deadline: 12/31/2022
View details & Apply

(09) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Student/ Research Assistant (f/m/d) in Neuromorphic computing for printed electronics
Deadline: 12/31/2022
View details & Apply

(10) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Student/ Research Assistant (f/m/d) in Design optimization for printed neuromorphic computing and machine learning classifiers
Deadline: 12/31/2022
View details & Apply

(11) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Student/ Research Assistant (f/m/d) in Robust Computation in Memory (CIM) based on emerging memristive technologies
Deadline: 12/31/2022
View details & Apply

(12) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Student/ Research Assistant (f/m/d) in Design methods for robust near threshold computing
Deadline: January 31, 2023
View details & Apply

(13) PhD Degree – Fully Funded:  Employee (f/m/d) in science for the field of electrical energy storage systems, specializing in electrical engineering, energy technology, computer science – possibility for a doctorate
Deadline: January 1, 2023
View details & Apply

(14) PhD Degree – Fully Funded:  Academic employee (f/m/d) 75% part-time; hydrogen micromechanics
Deadline: 12/23/2022
View details & Apply

(15) PhD Degree – Fully Funded:  Employee (f/m/d) in science in the field of additive manufacturing; Optimization of the PBF-LB process through the targeted application of simulation approaches
Deadline: 12/16/2022
View details & Apply

(16) PhD Degree – Fully Funded:  Scientific employee (f/m/d) in the field of additive manufacturing; Manufacturing of metal components using extreme high-speed laser devacancy welding (3D-EHLA)
Deadline: 12/16/2022
View details & Apply

(17) PhD Degree – Fully Funded:  Employee (f/m/d) in science in the field of additive manufacturing; Qualification of the BinderJetting process (BJT) for the mobility of the future
Deadline: 12/16/2022
View details & Apply

(18) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student (f/m/d); Computational modeling and simulation of the human sinus node in health and disease
Deadline: January 1, 2023
View details & Apply

(19) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Student / Research Assistant (f/m/d); Hardware Architecture and Design-space Exploration
Deadline: January 15, 2023
View details & Apply

(20) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Student / Research Assistant (f/m/d); Timing Guarantees and Optimizations for Systems with Non-volatile Memories
Deadline: January 15, 2023
View details & Apply

(21) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student (f/m/d) in the Discourse and Narrative Unit of the Center for Rhetorical Science Communication Research on Artificial Intelligence (RHET AI)
Deadline: 12/15/2022
View details & Apply

(22) PhD Degree – Fully Funded:  Employee (f/m/d) in the science of digital process models for the production of electric traction motors
Deadline: 12/31/2022
View details & Apply

(23) PhD Degree – Fully Funded:  Employee (f/m/d) in the science of plant and process development for flexible electric motor production
Deadline: 12/31/2022
View details & Apply

(24) PhD Degree – Fully Funded:  Employee (f/m/d) for a doctorate in the field of process development and optimization
Deadline: 12/31/2022
View details & Apply

(25) PhD Degree – Fully Funded:  Employee (f/m/d) in science in the field of risk management
Deadline: 12/28/2022
View details & Apply

(26) PhD Degree – Fully Funded:  Scientific employee (f/m/d) in the field of influence of the comvacancy of blind cathodes on the cell performance and the mechanical degradation behavior of the electrode
Deadline: 2/1/2023
View details & Apply

(27) PhD Degree – Fully Funded: Doctoral students (f/m/d) and postdocs (f/m/d) in the research group Systems, Data, Simulation & Energy (SYDSEN)
Deadline: 12/31/2022

(28) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Student (f/m/d) working on Urban Heat Mitigation through Subsurface Heat Recycling
part time 75%
Deadline: 12/18/2022
View details & Apply

(29) PhD Degree – Fully Funded:  Employee (f/m/d) in science in the field of food processing technology
Deadline: 12/31/2022
View details & Apply

(30) PhD Degree – Fully Funded:    Scientific employee (f/m/d) on the subject of imaging processes for defect detection in battery production
Deadline: 01/01/2023
View details & Apply

(31) PhD Degree – Fully Funded:  Research associate (f/m/d) / PhD candidate
Deadline: 12/31/2022
View details & Apply

(32) PhD Degree – Fully Funded: Doctorate on the topic: Nanotechnologically produced superconducting electromagnets
Deadline: 12/31/2022
View details & Apply

(33) PhD Degree – Fully Funded: Research associate (f/m/d) / PhD candidate
Deadline: 12/31/2022
View details & Apply

(34) PhD Degree – Fully Funded: Scientific employee (f/m/d) in the field of physical chemistry, organic chemistry or materials science
part-time 67%
Deadline: 01/15/2023
View details & Apply

(35) PhD Degree – Fully Funded: PhD vacancies (f/m/d) within the Research Training Group 2561 “MatCom-ComMat: Materials Compounds from Composite Materials for Applications in Extreme Conditions
Deadline: open unitll filled.
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *