پرش به محتوا
applytalkshow
Home
11 بورسیه فول فاند دکتری دانشگاه جنوبی دانمارک

بیش از 11 بورسیه فول فاند دکتری دانشگاه جنوبی دانمارک اعلام  شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های روانشناسی، تغذیه، تربیت بدنی، ریاضیات محض یا فیزیک نظری،  جبر، هندسه جبری، هندسه دیفرانسیل، توپولوژی جبری، هندسه مختلط، توپولوژی کوانتومی، تجزیه و تحلیل هندسی، جبر عملگر، نظریه اعداد، نظریه میدان کوانتومی، نظریه ریسمان یا فیزیک ریاضی، تاریخ، آمار، علوم داده، مهندسی، ریاضیات کاربردی، اپیدمیولوژی، تغذیه انسان و بهداشت عمومی، فیزیک نظری (زیست)، شیمی نظری، علوم محاسباتی کاربردی، شنوایی شناسی، علوم گفتار و شنوایی، آکوستیک،مهندسی مکانیک، علوم زیست محیطی، زیست شناسی، معماری دریایی، علوم رفتاری و یا رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

۱.۸ تا ۲.۲ هزار یورو می باشد.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Degree – Fully Funded:  Expression of interest regarding the PhD Project “FIT FIRST FOR ALL: Nurturing motivation for sustained behavioral change”
Deadline : 2023-Jan-06
View details & Apply

(02) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancies in Quantum Mathematics
Deadline : 2022-Dec-15
View details & Apply

(03) PhD Degree – Fully Funded:   Two PhD Scholarships at the SDU Centre for Business History
Deadline : 2022-Dec-01
View details & Apply

(04) PhD Degree – Fully Funded:   biostatistics and data science and with applications in nutrition
Deadline : 2022-Nov-30
View details & Apply

(05) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy in Theoretical/Computational Chemistry
Deadline : 2022-Nov-15
View details & Apply

(06) PhD Degree – Fully Funded:  Declaration of interest – The Department of Clinical Research at the University of Southern Denmark (SDU) is looking for applicants for a PhD vacancy in the field of audiology
Deadline : 2022-Nov-06
View details & Apply

(07) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy in Mechanical Engineering – Maritime Technology
Deadline :  2022-Nov-06
View details & Apply

(08) PhD Degree – Fully Funded:   Institut for Idræt og Biomekanik indkalder hermed interessetilkendegivelser til en ph.d.-stilling inden for emnet: Fysisk Aktivitet i Skoleregi med hovedfokus på fysisk form og kropssammensætning. Pro
Deadline : 2022-Oct-24
View details & Apply

(09) PhD Degree – Fully Funded: Department of Sports Science and Clinical Biomechanics, the research unit for Active Living, invites applicants for a PhD fellowship
Deadline :2022-Oct-24
View details & Apply

(10) PhD Degree – Fully Funded:  The research Centre of Maritime Health and Society calls for interested applicants for a fully-financed Ph.d. vacancy for the topic”Crew health, safety and work environment in the offshore sector”
Deadline : 2022-Nov-01
View details & Apply

(11) PhD Degree – Fully Funded: PhD vacancies in Environmental Toxicology and Endocrine Disruptors
Deadline : 2022-Oct-24
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *