پرش به محتوا
applytalkshow
Home
14 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه اوترخت هلند

به بیش از 14  متقاضی برای بورسیه های فول فاند دکتری  در دانشگاه اوترخت هلند اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز

علوم تربیتی، آموزش، روانشناسی تربیتی، علوم رفتاری، هوش مصنوعی، علم اطلاعات، علم داده، علوم سیاسی، نظریه سیاسی، علوم اجتماعی محیطی، فیزیک، ریاضیات کاربردی، هواشناسی، علوم زمین، مطالعات سازمانی، جغرافیا، تاریخ، مطالعات توسعه بین المللی، مردم شناسی، جامعه شناسی،  مطالعات نوآوری، مطالعات علم و فناوری، اقتصاد، مدیریت دولتی، علم انرژی، علوم انسانی، ارتباطات بین فرهنگی، مطالعات گفتمانی یا آموزش چند زبانه، مطالعات رسانه ای، ارتباطات، تعامل انسان و رایانه، علم اطلاعات، علوم داده، علوم اجتماعی (محاسباتی). و یا رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

میزان حقوق قبل از کسر مالیات در سال اول 2400 یورو و در سال آخر 3200 یورو خواهد بود. مالیات در هلند برای دانشجو 30 درصد میباشد. اما در دو سال اخیر طبق قانون مصوب دولت، دانشجویان اگر در دو سال اخیر 180 کیلومتر دورتر از مرز های هلند زندگی کرده باشند مالیات فقط به 70 درصد از حقوق آنها تعلق خواهد گرفت. همچنین معادل یک حقوق در انتهای سال و معادل یک حقوق در انتهای سال استخدامی برا تعطیلات (بدون اعمال مالیات) پرداخت  خواهد شد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy Educational Sciences; “The role of teacher dashboards in the development of students’ self-regulation skills”.
Deadline : 31 October 2022
View details & Apply

(02) PhD Degree – Fully Funded:  IT consultancy vacancy in Supply Chain Exploration for Energy Efficiency in Big Data (1.0 FTE)
Deadline : 27 September 2022
View details & Apply

(03) PhD Degree – Fully Funded:   Two PhD vacancies in Philanthropy, Justice, and Sustainability Governance (1.0 FTE)
Deadline : 16 October 2022
View details & Apply

(04) PhD Degree – Fully Funded:   PhD vacancy: Transformative power of social innovation in just climate transitions (0.8 – 1.0 FTE)
Deadline : 3 October 2022
View details & Apply

(05) PhD Degree – Fully Funded:   Two PhD vacancies in the field of climate dynamics (1.0 FTE)
Deadline :3 October 2022
View details & Apply

(06) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy: The role of Utrecht University Geosciences in the Dutch colonial and postcolonial order\
Deadline : 1 November 2022
View details & Apply

(07) PhD Degree – Fully Funded:   PhD vacancy on “Fostering inclusive economic growth through public procurement for innovation and sustainability.”
Deadline : 4 October 2022
View details & Apply

(08) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy in techno-economic assessment and cost optimization for underground seasonal thermal storage
Deadline : 31 October 2022
View details & Apply

(09) PhD Degree – Fully Funded:  : PhD vacancy in Marine Palynology & Palaeoceanography (1.0 FTE)
Deadline : 17 October 2022
View details & Apply

(10) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy (4 Years, 1.0 FTE) ‘Provinzenjudung: Local Socio-cultural dynamics and the Holocaust in The Netherlands’ (1925-1950)
Deadline : 21 October 2022
View details & Apply

(11) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy (4 Years, 1,0 FTE) ‘Provinzenjudung: Local political dynamics and the Holocaust in The Netherlands’
Deadline: 21 October 2022
View details & Apply

(12) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy on receptive multilingual communication
Deadline: 16 October 2022
View details & Apply

(13) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Platformisation of Education
Deadline : 15 November 2022
View details & Apply

(14) PhD Degree – Fully Funded:   PhD vacancy in User-Centred Recommender Systems (0.8 -1.0 FTE)
Deadline: 21 October 2022
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *